Näringslivet kan bidra till de globala målen

I veckan har jag haft möjlighet att dela med mig av mina tankar om hur ingenjörer och arkitekter kan rädda världen. På riktigt.

För oss som rådgivare i samhällsplaneringsfrågor är frågor om hållbarhet, inkluderande samhällen, utbildningsfrågor och andra stora samhällsfrågor extra angelägna. Många av våra tjänster handlar om att lösa just sådana utmaningar. Ibland i stora sammanhang, men givetvis oftare i de små.

Jag hade möjlighet att delta i ett rådgivande möte med Agenda 2030-delegationen i veckan. Jag hade på mig både näringslivs-glasögonen, tjänsteföretags-glasögonen och givetvis arkitekt- och ingenjörsglasögonen när jag diskuterade tillsammans med en lång rad representanter för civilsamhälle och olika myndigheter.

Att vi som jobbar med samhällsplanering har väldigt mycket att bidra med är nog uppenbart. Vårt kunnande spänner över en mängd områden som är prioriterade av FN: hållbara städer och samhällen, tillgång till rent vatten och sanitet för alla, hållbar energi för alla, hållbar industri, innovation och infrastruktur och mycket annat. I dessa frågor hoppas jag på fler utsträckta händer från politiken till oss och våra medlemsföretag.

”Att vi som jobbar med samhällsplanering har väldigt mycket att bidra med är nog uppenbart.”

Men även näringslivet i stort har mycket att bidra med. Företagens roll för integration, för att minska utanförskap, för att minska fattigdom och mycket annat ska inte underskattas. Och ett växande näringsliv ger också bättre förutsättningar för skattebasen att öka, som i sin tur kan möjliggöra insatser som kräver just skattefinansiering.

Därtill tror jag att företagens intresse av att vara delaktiga i och samspela med civilsamhället långsamt ökar. Jag tror det är en bra utveckling, där både ansvarstagande näringslivsföreträdare och representanter för olika ideella organisationer kan samspela mycket mer för att nå längre. Den utvecklingen hoppas jag kan fortsätta.

Det är bra att regeringen inkluderar näringslivet mer i sina strävanden, i synnerhet som ett väl fungerande näringslivsklimat underlättar så mycket annat av de långsiktiga målen i Agenda 2030-arbetet.

*

I helgen ska jag på teater. Mitt Dramatenbesök i höstas brann inne på grund av blindtarmsinflammation, så nu ska det kompenseras, då vi ska se på Presidenterna, med Stina Ekblad, Lena Endre och Ingela Olsson. Det ser jag verkligen fram emot.

Trevlig helg!