Marginalskatterna är ingen bra affär för Sverige – ny rapport från Almega

En ny rapport från Almega visar att marginalskatterna är kontraproduktiva skatter, särskilt för ett land med höga kunskapsambitioner som Sverige. Marginalskatterna bidrar inte med några större skatteintäkter till staten, men minskar kapaciteten i bland annat välfärdssystemen på ett märkbart sätt. Sannolikt är det många tiotusentals heltidsjobb som skattas bort helt i onödan.

Det här är inte minst besvärande i tjänstesektorn och det nya näringsliv som nu växer fram, där kunskap och personal är en stor del av hela verksamheten. I dessa sektorer utgör marginalskatterna ett stort hinder. När marginalskatterna är höga lönar det sig helt enkelt för dåligt för den enskilde att arbeta mer, utbilda sig eller ta på sig större ansvar på jobbet, säger Almegas vd, Anna-Karin Hatt.

I rapporten intervjuas bland annat Ulrika Francke, vd Tyréns. Annica Hedmark, HR-chef SWECO och Magnus Meyer, vd WSP.