Jag oroar mig för digitaliseringen

Det talas mycket om digitalisering just nu. Men se upp så att det inte blir en floskel.

Det finns ingen konferens i samhällsbyggnadssektorn som inte berör eller helt fokuserar på digitaliseringen. Det låter inledningsvis klokt och rimligt.

Och visst är moderna verktyg, digitala processer, BIM och mycket annat, inte alls en dålig utveckling. Det är en helt självklar startpunkt för arbetet.

Men det är inte målet.

Ordet digitalisering signalerar just ettor och nollor. Det signalerar att vi gör pappersritningar till pdf-filer. Det signalerar att vi mejlar istället för att vi skickar brev. Det signalerar digitala kalendrar istället för papperskalendrar.

För att på riktigt förstå ”digitaliseringens” nästa steg måste vi lyfta blicken.

”Samhällsbyggnadssektorn står inför stora utmaningar framöver.

Löftet i ordet ”digitalisering” är inte mer Ipads eller mer digitala dokument.

Löftet ligger i helt nya sätt att jobba, i mer samarbete, i nya affärsmodeller.

Jag vill inte värdera vilka nya affärsmodeller som kommer att vara rätt för vår bransch. Jag vill inte heller värdera vilka kompetenser som bör samverka eller hitta varandra.

Men jag är övertygad om att vi som bransch behöver förbereda oss på hur nästa våg av digitaliseringen kommer att påverka oss och vår leverans. Och vilka möjligheter den innebär.

”Och för oss som jobbar med tjänster och kunskap i de tidiga skedena kommer digitaliseringen att betyda ytterligare något annat.

Samhällsbyggnadssektorn står inför stora utmaningar framöver. Byggbolag, byggherrar, fastighetsägare, arkitekter och ingenjörer: alla kommer att behöva fundera på hur vi jobbar på nya sätt framgent.

Troligen kommer utvecklingen för en aktör vara helt skild från en annan aktörs. Den lite mer omfattande ”digitaliseringen” – den som kommer efter att vi bara digitaliserat våra befintliga arbetssätt – kommer troligen att påverka byggbolagen på ett sätt, medan den påverkar byggherrarna på ett annat. Och för oss som jobbar med tjänster och kunskap i de tidiga skedena kommer digitaliseringen att betyda ytterligare något annat.

Det är bland annat av det skälet som jag oroar mig för att vi tolkar in fel saker när vi säger ”digitalisering”. Vi kanske borde hitta ett annat begrepp?

*
I helgen ska jag ägna mig åt mitt hus, min trädgård och min familj. Det har varit flera helger som ägnats åt resande och flera veckor med intensivt jobb. Nu behöver jag landa i vardagen. Det får faktiskt räcka som plan de kommande två dagarna.

Trevlig helg!