8 mars är viktigt för alla

Den internationella kvinnodagen fortsätter att vara en viktig påminnelse om kvinnornas möjligheter. Men frågan är ännu större än så.

Kalendern innehåller många speciella dagar som påminner oss om stora och små saker. Kanelbullens dag den 4 oktober. Pi-dagen, naturligtvis den 14 mars. Mobilfria dagen den 1 juni. Och så vidare.

Idag, den 8 mars är det internationella kvinnodagen. Det är bland de svårare ”dagarna” i denna speciella kalender, även om jag tycker att det är en väldigt bra och värdefull dag i många avseenden.

Den 8 mars är knepig av minst två skäl.

Dels för att vi ju förleds att tro att det är ”bara” den här dagen som kvinnans möjligheter i våra samhällen ska uppmärksammas.

Dels för att det finns en risk att vi tror att det bara rör ”kvinnorna”.

För mig handlar den 8 mars om att ge alla lika förutsättningar att lyckas infria sina drömmar, sina mål och sina ambitioner. Sunkiga könsnormer, glastak, stelbenta kulturer eller kanske gammaldags lagstiftning får inte stå i vägen för någon.

Det är uppenbart att kvinnor i våra samhällen, även i Sverige, möter hinder och strukturer som ger dem sämre förutsättningar i sina liv än männen gör. Det kan gälla karriärval och löner, men även fysisk säkerhet och trygghet. Därför bör vi börja med kvinnornas situation. Där finns enormt mycket att göra.

Men jag är övertygad om att även män i många fall fastnar i roller och mönster som de inte trivs i baserat på strukturer och kulturer. Att bekämpa normer baserat på kön är en insats som både män och kvinnor har glädje av.

Kampen för ett jämställt samhälle måste pågå varje dag, hela året.

Den är en kamp som alla bör delta i.

Och det är en kamp som borde ge alla bättre förutsättningar, oavsett om man är man eller kvinna.

Det bör vi tänka extra mycket på den 8 mars. I morgon fortsätter kampen som vanligt.