Varför har ingenjörsbranscherna så låg andel kvinnor?

Stor kompetensbrist råder inom vår bransch – liksom inom många andra kunskapsintensiva tjänstebranscher. Det blir därför oerhört viktigt att ta tillvara på all kompetens som finns. Både kvinnor och män.

Jag deltog idag i ett seminarium som Svenska Teknik&Designföretagen arrangerade tillsammans med KVIST (kvinnliga arkitekt- och ingenjörssällskapet). Fokus på seminariet var kompetensförsörjning och att vi behöver locka fler kvinnor till vår bransch.

Tjänstesektorn växer kraftigt och det är också här som flest antal jobb skapas. 80 procent av det totala antalet jobb de senaste 20 åren har skapats i just tjänstesektorn. Det är framförallt den kunskapsintensiva delen av tjänstesektorn som vuxit, dit arkitekt- och ingenjörsföretagen hör. Efterfrågan på arkitekter och ingenjörer har ökat kraftigt de senaste åren. Nu är kompetensbristen ett stort problem och utgör det största hindret för våra medlemsföretag när de vill växa – nio av tio företag behöver anställa. Med den här kompetensbristen som bakgrund så blir det av största vikt att ta tillvara på all kompetens som finns. Både kvinnor och män.

”Med den här kompetensbristen som bakgrund så blir det av största vikt att ta tillvara på all kompetens som finns. Både kvinnor och män.”

Vår bransch är fortfarande i väldigt hög grad mansdominerad. Det gäller både bland sysselsatta totalt och i ledande positioner. Andelen kvinnor ligger i båda fallen enbart på cirka 30 procent. Utvecklingen går dock framåt. Andelen kvinnliga sysselsatta har ökat med fyra procentenheter de senaste sex åren och andelen kvinnor i ledande befattning med 13 procentenheter under samma period.

Varför är då könsfördelningen så sned i vår bransch? En förklaring får man när man ser andelen kvinnor som tar en ingenjörsexamen. Redan där är nämligen andelen kvinnor väldigt låg – cirka 30 procent.
Våra medlemsföretag jobbar aktivt med mentorprogram, kvinnliga chefsnätverk, förebilder och kompetensbaserad rekrytering. Och utvecklingen går framåt, men alldeles för sakta. För att öka andelen kvinnor i branschen måste vi rikta än tidigare åtgärder till tjejer som gör sina utbildningsval. Vi behöver jobba aktivt med den här frågan i våra företag, men minst lika viktigt är att få fler tjejer att vilja utbilda sig till ingenjörsyrket.

Vi måste hjälpas åt att bli bättre på att förklara vilka fantastiska jobb som en ingenjörsutbildning kan leda till. Ingenjörer FTW!

Linnea Kvist