Almega, Sveriges Ingenjörer och Unionen överens om flexpension i tjänste­företag

Almega har tillsammans med Unionen och Sveriges Ingenjörer slutit en unik överenskommelse där vi tillsammans löst, kanske en av de svåraste, konfliktfrågorna på svensk arbetsmarknad. Den om Flexpension.

Vi har enats om ett paket innehållande åtta olika delar där Flexpension i tjänsteföretag är en av delarna. I paketet har vi på flera viktiga punkter utvecklat och moderniserat våra gemensamma kollektivavtal.

– Vi har gemensamt lyckats lösa en svår konfliktfråga som under lång tid sett svårlöslig ut. Vi har dessutom gjort det på ett sätt som förbättrar för företagen att bedriva sin verksamhet, säger Anna-Karin Hatt VD för Almega.

Genom överenskommelsen blir det enklare att anställa och bli anställd, beredskapsreglerna anpassas till ny teknik och parterna har tagit fram en vägledning som ska underlätta att rätt kompetens blir kvar vid neddragning.

– Genom överenskommelsen kommer vi nu kunna rikta blicken framåt och fortsätta arbetet med att utveckla framtidens avtal. Just att utveckla kollektivavtalen är något våra medlemsföretag har högt upp på önskelistan, menar Anna-Karin Hatt.

För att kollektivavtalsmodellen ska vara attraktiv för tjänsteföretagen måste den bidra till att stärka konkurrenskraften i tjänsteföretagen. Därför behövs mer av företags- och medarbetarnära lönebildning och lösningar i kollektivavtalen som gör det möjligt för företagen att arbeta mer flexibelt. 

– Kollektivavtalen måste vara en hjälp när vi möter både de möjligheter och de utmaningar som vårt nya näringsliv står inför.  Den här överenskommelsen innebär att vi framöver kommer att prioritera att tillsammans utveckla våra gemensamma kollektivavtal så att de fungerar bra i dagens och framtidens tjänsteföretag, säger Anna-Karin Hatt.

Så här ser överenskommelsens åtta olika delar ut:

  1. Vi har enats om en modell för Flexpension i Tjänsteföretag som passar tjänsteföretagens och deras medarbetares behov. I den modellen finns möjligheten att erbjuda medarbetarna ett individuellt val, vilket varit och är viktigt för oss.  Vi har också hittat en modell där vi underlättar för nya företag att ansluta sig till flexpensionen, genom att man fasas in i systemet över ett antal år. Sammantaget har vi format en modell för Flexpension som utgår från tjänstesektorns förutsättningar och behov, och som därmed skiljer sig på flera punkter från de lösningar som finns på andra avtalsområden.
  2. Vi har enats om en möjlighet att ansöka om deltid i pensioneringssyfte för medarbetare som fyllt 62 års ålder. Deltiden kan, om arbetsgivaren beviljar ansökan, göra det möjligt att trappa ner arbetstiden i slutet av arbetslivet.
  3. Vi har enats om anställningsformer som gör det lättare för företagen att anställa utifrån de behov man har, samtidigt som det förstås blir lättare för den enskilde att bli anställd. Vi får anställningsformer som blir enklare att hantera för företagen, t.ex. genom att det blir enklare att provanställa men företagen får också möjlighet att visstidsanställa upp till tre år.
  4. Vi har enats om hur vi enkelt ska hantera sammanfallande semester- och uttagsår, om en medarbetare slutar sin anställning. Vi gör det helt enkelt tydligare hur man ska hantera de semesterskulder som kan finnas om någon slutar.
  5. Vi har enats om en vägledning som i neddragningstider kommer underlätta för företagen att kunna behålla de medarbetare som man behöver ha kvar, för att företaget ska kunna fortsätta utvecklas och skapa tillväxt. Vi har gemensamt tagit fram en vägledning som kommer underlätta både för de fackliga representanterna och för våra medlemsföretag vid neddragningstider. 
  6. Vi har enats om en modern reglering av beredskapsarbete som innebär att vi format beredskapsregler där vi tagit hänsyn till den tekniska utvecklingen, t.ex. vad gäller möjligheten att ha mobil beredskap med hjälp av mobila verktyg.
  7. Vi har enats om en förhandlingsordning som syftar till att göra förhandlingsprocessen mer effektiv. Det kommer att minska hanteringstiden för vissa tvister.
  8. Vi har enats om ett långsiktigt utvecklingsarbete som syftar till att förstå framtidens utmaningar och utveckla framtidens kollektivavtal så att de bättre motsvarar det som framtidens företag och medarbetare kommer att efterfråga. Utgångspunkten är att stärka kollektivavtalsmodellen.

Läs Almegas pressmeddelande på mynewsdesk.se

Läs Anna-Karin Hatts blogginlägg – En unik överenskommelse