Välkomna riktlinjer vad gäller användandet av konsultmäklare

Konsultmäklare är ett växande fenomen som på många sätt motverkar en transparent och väl fungerande upphandlingsprocess. Svenska Teknik&Designföretagen välkomnar de riktlinjer för användandet av dessa tjänster som konkurrensverket och upphandlingsmyndigheterna presenterat idag.

Samtidigt som EU-kommissionen, regering och riksdag arbetar med att skapa förutsättningar som ökar värdeskapande, kvalitet och innovation i upphandlingar, så växer fenomenet konsultmäklare fram. Förekomsten av konsultmäklare ökar snabbt och den här utvecklingen medför problem för många arkitekt- och teknikkonsultföretag.

Konkurrensverket och Upphandlingsmyndigheten har idag presenterat en rapport för att klarlägga om konsultmäklare är tillåtna enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) – länk till rapporten på Konkurrensverkets webbsida.

-Svenska Teknik&Designföretagen välkomnar de riktlinjer som idag lagts fram. Vi tycker det är bra att ett tydligt ramverk nu finns som pekar på vad som är olagligt och direkt olämpligt när det gäller offentlig upphandling och inblandningen av mellanhänder, säger Magnus Höij, vd Svenska Teknik&Designföretagen.

Utredningen lyfter problemen med mellanhänder. När man upphandlar komplexa tjänster där det krävs ett aktivt deltagande i upphandlingen från kundens sida bör man inte välja en lösning med mellanhänder – något som utredningen var väldigt tydlig med. 

-Det är positivt att det finns en förståelse för att det faktiska upphandlade objektet måste utvärderas i upphandlingar och inte bara mellanhandens förmåga. Utredningen betonar vikten av att bibehålla dialogen mellan leverantörer och den upphandlande myndigheten – inte bara mellanhanden. Det är av största vikt för att skapa kvalitet och transparens i upphandlingsprocessen, menar Magnus Höij.

Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com