STD-företagen deltar idag i högnivåmöte för att stärka samverkan mellan Sverige och Tyskland

Mötets tema är ”Innovation and co-operation for a sustainable future”. Samtalen som inleds av näringsminister Mikael Damberg sker i samband med att statsminister Stefan Löfven tar emot Tysklands förbundskansler Angela Merkel i Stockholm. Syftet med mötet är att stärka relationerna och hitta former för ytterligare samverkan mellan Sverige och Tyskland. Mötet kommer i sak att bland annat att handla om digitalisering samt mobilitet och elektrifiering av vägar.

– Vår ambition är att under mötet hitta former för fortsatt bilateral samverkan mellan Tyskland och Sverige. Samverkansformer där våra medlemsföretag tillsammans med företrädare för respektive regering kan verka för innovation och ökad konkurrenskraft, säger Anders Persson, näringspolitisk chef, Svenska Teknik&Designföretagen

– Den senaste tidens utveckling inom EU och världen belyser vikten av stärkt bilateral samverkan mellan våra länder. Statsminister Löfvens och förbundskansler Merkels närvaro understryker vikten av detta, menar Anders Persson.

Direkt efter högnivåmötet kommer statsminister Löfven och förbundskansler Merkel hålla var sitt anförande.

Anders Persson
Näringspolitisk chef, Svenska Teknik&Designföretagen
Tel/Mobil: +46 (0)8 762 69 17