Ökat tempo

Några tycker säkert att förändringarna i samhälle och näringsliv går fort just nu. Jag skulle gärna öka farten.

Jag hör till dem som tror att förändring är både nödvändigt och bra. I stort och i smått.

Men oavsett om man gillar det eller inte så sker just nu en snabb omställning av vårt samhälle. Företagen utvecklas i takt med nya innovationer, nätverk, teknik och beteendemönster.

Samhället förändras när populismen tilltar, de politiska frågorna blir allt mindre nationella och landsbygden tappar i inflytande jämfört med städerna.

Det är en dålig strategi att blunda för utvecklingen. Det kloka är att vara aktiv, själv utvecklas och bidra till att förändringarna blir så bra som möjligt.

Just nu jobbar jag dock med tre perspektiv som verkligen inte utvecklas i en ”rasande fart”.

För det första är det samhällsbyggnadssektorn och byggsektorn, som många av våra medlemmar är väldigt aktiva inom.

För det andra är det ”den svenska modellen”, med kollektivavtal och ömsesidiga partssamtal med i vårt fall Sveriges Arkitekter, Sveriges Ingenjörer och Unionen.

För det tredje är det den struktur av arbetsgivar- och branschorganisationer som även min organisation, STD-företagen, tillhör.

”Kan förändringarna gå för fort? Jag tror knappast det. Däremot är jag övertygad om att förändringen just nu går så långsamt att det finns stor risk för skadliga effekter som bottnar just i långsamheten.”

Demokrati måste såklart få ta tid, både i samhället och i en förening. Den nödvändiga långsamheten måste vi ha respekt för. Den byggda miljön är också en betydligt mer långsiktig investering än en app eller en ny hashtag på Twitter. Även detta måste tas hänsyn till.

Men det oroar mig – mycket – att vårt samhälle i vissa avseenden utvecklas mycket snabbt, och i andra avseenden utvecklas mycket långsamt. Det sliter isär, det skapar farliga obalanser.

Jag hör återkommande en frustration från politik och debattörer om att ”byggsektorn” utvecklas långsamt. Jag delar den frustrationen.

Jag hör återkommande en frustration från företag, både stora som små, att vår ”svenska modell” behöver utvecklas rejält för att vara i takt med tiden. Jag delar den frustrationen också.

Och jag vet att många tycker att hela Svenskt Näringsliv, inklusive dess branschorganisationer, har behov av ett mer aktivt utvecklingsarbete.

Jag vill bidra till att allt detta utvecklas snabbare. Delvis för att utveckling i sig kan medföra positiva värden.

Men framför allt för att vi måste vara i takt med övriga samhällets utveckling: både samhällsbyggnadssektorn, den svenska modellen och vår egen förening.

Kan förändringarna gå för fort? Jag tror knappast det. Däremot är jag övertygad om att förändringen just nu går så långsamt att det finns stor risk för skadliga effekter som bottnar just i långsamheten.

Det finns ett lopp i Tidaholm som går under namnet ”Öka farta sista kvarta”-loppet.

Vi behöver inte bo i Tidaholm för att öka vår egen fart och vårt eget förändringsarbete.

Och minns att vi nog knappast är inne i sista kvarten. Snarare är vi bara i början av ett förändringsarbete som kommer att pågå länge.

*

STD-företagens kansli avslutar veckan med en kickoff i Göteborg. Då gräver vi ner oss i årets verksamhetsplan och ser till att samla energi till ett viktigt år. I helgen blir det sedan julgransplundring: årets gran har klarat sig fint, med merparten av barren i behåll. Det är gott gry i småländska granar.

Trevlig helg!