LOU gäller även i vår bransch

Efter några turbulenta år, då kreativiteten på upphandlingsområdet tagit sig till ständigt nya höjder, fick vi i veckan lite tydlighet från Konkurrensverket och Upphandlingsmyndigheten. Det var överlag goda besked.

Under några år har en obehaglig känsla infunnit sig i arkitekt- och ingenjörsbranschen:
– LOU och LUF gäller inte hos oss.

Givetvis är det inte så, men ändå har ett antal upphandlingar, stora och små, gjorts på ett sätt som på många plan utmanat bilden av en god upphandling i linje med lagstiftningen och LOU.

De så kallade konsultmäklarna har använts på ett sätt som en majoritet av branschen, även de som senare kommit att jobba med just mäklarna, uppfattat som direkt regelvidrigt.

Därför kom Konkurrensverket och Upphandlingsmyndigheten med sin rapport i frågan inte en dag för tidigt. Du hittar den på Konkurrensverkets webbsida – länk till sidan.

”Det känns bra att veta att LOU även gäller i vår värld.”

Den är lättläst, föredömligt kort och fångar upp viktiga perspektiv på hur upphandlingarna bör ske hos myndigheterna. Både lagligheten och lämpligheten berörs.

Vid en genomläsning av rapporten stärks också känslan av att båda myndigheterna kommit till insikt om hur konstiga lösningar som etablerats på flera håll, där vissa tveklöst varit både olämpliga och troligen olagliga.

Nu vidtar arbetet med att fortsätta dialogen med de större aktörerna på marknaden, både myndigheter och kommuner. Jag är övertygad om att detta kommer att leda till en rimligare och klokare tillämpning av regelverket.

Någon tidning utropade efter att rapporten släppts: ”fritt fram för mäklare i offentliga upphandlingar”. Det är en ganska fyrkantig slutsats. Men visst: lagstiftningen förbjuder inte mellanhänder och mäklare. Tvärtom kan de fylla en viktig funktion. I viss mån har det ju alltid funnits leverantörskedjor även i vår värld, helt oproblematiskt.

Däremot har vi nu fått svart på vitt att offentliga köpare måste hålla sig till lagen och dess intentioner. Många av de modeller och upplägg som testats under några år kommer nog att inte att testas igen.

Det känns bra att veta att LOU även gäller i vår värld.

*

I helgen måste cykeln fram igen. Jag har varit usel med min vintercykling efter nyår och jag hoppas kunna cykla några mil ut på Ekerö och tillbaka. Fixar jag det firar jag nog med en semla.

Trevlig helg!