Ett ansvarstagande näringsliv

Ingenjörs- och arkitektföretag löser inte bara kundens problem. Minst lika viktigt är att ta fram lösningar som gör världen bättre.

 

När jag i olika sammanhang träffar företrädare för industrin eller kanske livsmedelsföretagen slås jag av hur ofta de pratar om att säkerställa att deras arbete inte skadar miljön. Eller att de måste lägga mer fokus på att städa upp efter sig, när bilarna producerats, kaffet har odlats och rostats eller gruvorna tömts.

Vi inom tjänstesektorn, som ju samlas inom Almega, kan berätta en annan berättelse. Vi är inte en del av problemet, vi är en del av lösningen.

Det gäller kanske i synnerhet arkitekt- och ingenjörsföretag, som samlas inom Svenska Teknik&Designföretagen. Våra medlemmar är både ansvarstagande i hur de tar hand om sina medarbetare och hur arbetet bedrivs på företaget. Men de har också kunskap och tjänster som varje dag gör världen bättre.

”2017 kommer arkitekt- och ingenjörsföretagen att behövas mer än någonsin.”

Våra företag designar hus, städer, infrastruktur och lösningar åt industrin som tar hänsyn till både människor och natur, både historia, nutid och framtid. Vår kompetens och vårt kunnande är inte bara smarta lösningar på svåra problem. Det är ofta lösningar som väger samman många perspektiv och som utmanar till något ännu större och bättre.

Näringslivsföreträdare hamnar ibland på defensiven när det kommer till frågor om exempelvis hållbarhet, socialt ansvar eller global hänsyn.

Jag har inget dåligt samvete. Tvärt om. Just de företag jag har förmånen att representera kan verkligen sträcka på sig, ta för sig i samhällsdebatten och våga stå upp för ett företagande som är ansvarstagande på många sätt.

Detta är ett perspektiv som vi behöver ta med oss gemensamt när vi går in i 2017. Det finns mycket som talar för att vi behöver jobba ännu hårdare och ännu mer dedikerat. 2017 kommer arkitekt- och ingenjörsföretagen att behövas mer än någonsin.

Men det kommer också att bli ett år då vi behöver hjälpas åt för att lösa problemen. Inte minst är jag säker på att vi behöver stärka bilden av arkitekt- och ingenjörsföretagen och de lösningar vi erbjuder.

Där behöver vi göra ännu mer. Där behöver vi alla bidra.

*

I helgen åker jag – igen – till Bohuslän och Hunnebostrand, men nu i tråkigare ärenden. Min farmor blev 98 år och gick bort strax innan jul. En hög ålder som rymde ett innehållsrikt liv. Begravningar är aldrig roliga, men å andra sidan ofta värdefulla och nödvändiga.

God fortsättning!