Debattartikel i Upphandling24: ”Konsultmäklare hotar kvaliteten i offentliga upphandlingar”

Konsultmäklare är ett växande fenomen som på många sätt motverkar en transparent och väl fungerande upphandlingsprocess. Det skriver Magnus Höij i en debattartikel i Upphandling24.

Samtidigt som EU-kommissionen, regering och riksdag arbetar med att skapa förutsättningar som ökar värdeskapande, kvalitet och innovation i upphandlingar, så växer fenomenet konsultmäklare fram. Förekomsten av konsultmäklare ökar snabbt och den här utvecklingen medför problem för många arkitekt- och teknikkonsultföretag.

Problemet med konsultmäklare är att upphandlingen av exempelvis en väg inte konkurrensutsätts på kvalitet och funktion. När man handlar upp en mellanhand har denne inte kunskap, erfarenhet, eller projektledningsförmågan att leverera en väg. Affärsupplägget med mellanhänder är skapat för att undanröja konkurrens och det skapar en monopolliknande marknad som försvagar leverantörernas ställning. I den här formen av upphandlingar som nu spridit sig sker ingen konkurrensutsättning av den relevanta kunskapen som krävs för att leverera det faktiska upphandlade objektet.

Det får som följd att de företag som investerat i forskning, metodutveckling och kompetens för att vara specialister inte längre kan konkurrera med den kunskapen i upphandlingar. Över tid blir det inte lönsamt att fortsätta bygga kunskap och utveckla företagen och samhället tappar den nödvändiga kompetens som behövs.

I morgon, tisdag, presenterar Konkurrensverket och Upphandlingsmyndigheten resultatet av den utredning som genomförts med syfte att se över om konsultmäklare är tillåtna enligt LOU. Svenska Teknik & Designföretagen är oroade över utvecklingen och kortsiktigheten som sprider sig inom upphandlingsområdet och ser bland annat följande problem med användandet av konsultmäklare:

Upplägget med konsultmäklare kan strida mot Lagen om offentlig upphandling, LOU, på flera sätt. Det är ett konstlat upplägg som enligt EU-domstolen är en överträdelse av upphandlingsreglerna. Ett sådant konstlat upplägg leder till otillbörlig konkurrensbegränsning, bristande transparens i upphandlingen och strider mot proportionalitetsprincipen.

Det faktum att både offentlighetsprincipen och transparensprincipen sätts ur spel vid användning av konsultmäklare gör att risken för korruption ökar dramatiskt och att insynen från allmänheten är noll.

Försäkringar, som ett arkitekt- eller teknikkonsultföretag tecknar, är skräddarsydda efter företagens och branschens behov. Konsultmäklaren saknar rätt försäkringsskydd för de arkitekt- och teknikkonsulttjänster som man vill vara mellanhand för.

Ett upplägg med en konsultmäklare fokuserar på att förmedla enskilda individer och inte på att bygga kompetens eller det resultat som företaget levererar. Den upphandlande myndigheten går då helt miste om det värde som företagen tillhandahåller i form av know-how, projektstyrning, innovation, kvalitetssystem, med mera.

Användning av konsultmäklare hämmar konkurrensen på marknaden. Konsultmäklaren lyder inte under offentlighetsprincipen och är inte skyldig att lämna ut anbud och information efter en upphandling vilket omöjliggör för konkurrenter att får insyn eller möjlighet att förbättra sitt erbjudande.

Svenska Teknik & Designföretagen hoppas att Konkurrensverket och Upphandlingsmyndigheten tagit dessa frågor på allvar. Det krävs ett väl definierat ramverk som pekar på vad som är olagligt och direkt olämpligt när det gäller offentlig upphandling och inblandningen av mellanhänder.

Magnus Höij
Vd, Svenska Teknik & Designföretagen

Länk till artikeln på upphandling24.se