Rätt analys när regeringen tittat på kompetensbristen i byggsektorn

Idag presenterade regeringens två samordnare, Pia Enochsson och Tommy Andersson, sin rapport där de analyserat kompetensbristen i byggsektorn.

Idag presenterade regeringens två samordnare, Pia Enochsson och Tommy Andersson, sin rapport där de analyserat kompetensbristen i byggsektorn.

Det är uppenbart att de två samordnarna tagit intryck av både oss och många andra branschföreträdare, när de konstaterar att just personer med längre utbildning är starkt eftersatta.

Arkitekter och olika former av ingenjörsroller är en av de verkligt trånga sektorerna om vi ska bygga mer bostäder och nya samhällen, där människor och verksamheter trivs och vill utvecklas.

Tyvärr dras hela utbildningssystemet med gamla försyndelser. För utbildningar som kräver 4-5 år är det inte lätt att snabbt åtgärda felen och förse arbetsmarknaden med rätt kompetenser. Vi behöver omgående fler utbildningsplatser, men kommer att få se resultatet först om flera år.

Det hindrar inte att vi omgående behöver ställa om, och ge fler tillträde till de tekniska högskolorna.

Utredarna är mindre specifika i volymfrågan, men öppnar för att politiken ska kunna specificera antalet utbildningsplatser för enskilda utbildningar, något som idag sker på varje skola.

Det är ett kontroversiellt förslag, men troligen nödvändigt. I dagsläget är söktrycket till arkitektutbildningarna mycket högt och behovet minst lika stort. Om det krävs att regeringen griper in för att öka antalet arkitektutbildningsplatser är det kanske en nödvändig åtgärd i ett akut läge.

Men signalen bör också vara tydlig: vi vill inte se en omfördelning från vissa ingenjörsutbildningar till andra. Det behövs fler utbildningsplatser totalt.

De tio år som utredarna har tagit hänsyn till i sin analys behöver inte vara en gräns för Peter Eriksson eller övriga regeringen.

Samordnarna efterlyser också en ökad dialog mellan näringsliv och högskolorna kring utbildningarnas innehåll. Det är en viktig signal till både näringsliv och högskola. En hel del görs, men det finns mycket kvar att göra. Näringslivet har utvecklats snabbt de senaste åren. Utbildningssystemet behöver hänga med för att säkerställa att de utexaminerade får bästa förutsättningar för att komma ut på arbetsmarknaden. Vi på Svenska Teknik&Designföretagen bidrar gärna till en förstärkt dialog mellan våra företag och akademin.

Pia Enochsson och Tommy Andersson har efter omständigheterna jobbat snabbt och lagt en bra grund för både vidare diskussion och politiska beslut. Nu är bollen hos Peter Eriksson. Nu vill vi se fler och konkreta förslag