Missbruket av dominerande ställning måste stoppas

Långa betaltider är bara en av de frågor där företag i dominerande ställning utnyttjar sin position för att gynna sig själva, hämma konkurrensen och sätta marknaden ur spel. Istället för att bidra till en positiv näringslivsutveckling och sätta upp gemensamma mål tillsammans med sina partners så agerar dessa företag alltför kortsiktigt.

Ska Sverige stärka sin konkurrenskraft och skapa förutsättningar för innovation, exportframgångar, värdeskapande och välfärd, måste vi förbättra företagsklimatet och hur vi som företag behandlar varandra på marknaden. Om inte företag visar respekt för varandras kompetens och hittar en balans i avtalsvillkor kommer såväl regeringens nyindustrialiseringsstrategi som samverkansprogram bli rena misslyckanden. Detta vore förödande för näringslivet och vi kan inte låta några få sabotera annars goda ambitioner.

Regeringen gör genom en rad av stimulansåtgärder stora satsningar för att understödja och förbättra situationen för stora internationella industriföretag. Regeringen har även tagit kraftfulla initiativ till att förbättra samverkan i hela näringslivet genom inkluderande Industrisamtal och breda samverkansprogram.

”Frågan är hur länge vi kan acceptera att vissa företag utnyttjar sin dominerande ställning för att köra över andra.”

Samtidigt utnyttjar dessa företag sin dominerande ställning till att pressa sina leverantörer och dess medarbetare till helt orimliga arbetsvillkor. Det handlar om exempelvis att vägra betala sina leverantörer på kortare tid än 90-120dagar, att ”beordra” men vägra betala ersättning för övertid, att under hot om att förlora uppdrag tvinga medarbetare att byta anställning, att inte betala ersättning för resor, att kräva obegränsat ansvar och att med alla medel göra företagen livegna och sätta dem i en ekonomisk situation som riskerar företagens överlevnad.

Många företag vägrar att samarbeta under dessa förhållanden, men känner ändå ansvar för sina medarbetare och gör så gott man kan för att hantera situationen.  Kunde de välja, så skulle de vägra att leverera. Men kundföretaget äger ofta stora delar av den lokala marknaden och den negativa utvecklingen sprids.

”Sverige behöver tydliga spelregler där företag, stora som små, konkurrerar på lika villkor.”

Näringsminister Mikael Damberg har tydligt markerat i en artikel i Dagens Industri den 13 december (länk) att han har för avsikt att vidta åtgärder om företagen inte kommer till rätta i frågan om betaltider.

Samma budskap har även tidigare näringsminister Annie Lööf och Alliansen skickat när nuvarande lagstiftning infördes den 16 mars 2013 – ”blir det inga förbättringar inom något år så får vi titta på andra åtgärder”.

”Det är dags för skärpning! Rimliga och balanserade villkor borde vara en självklarhet.”

Men tiden går och att utvecklingen går åt fel håll, har regeringens utredning visat (länk). Frågan är hur länge vi kan acceptera att vissa företag utnyttjar sin dominerande ställning för att köra över andra.

Sverige behöver tydliga spelregler där företag, stora som små, konkurrerar på lika villkor. Det krävs ett företagsklimat och en etisk kod som uppmanar till dialog där vi visar respekt för varandra.

Fortsätter den negativa utvecklingen där vissa företag utnyttjar sin dominerande ställning för att köra över och hämma konkurrenskraftiga industri- och tjänsteföretag, så kommer vi tappa världsledande kompetens och arbetstillfällen i Sverige.

Det är dags för skärpning! Rimliga och balanserade villkor borde vara en självklarhet.

Det minsta man kan kräva är att företag klarar sin egen finansiering och betalar sina fakturor på max 30 dagar!