Låg lönsamhet trots rekordtillväxt

Idag presenterar Svenska Teknik&Designföretagen rapporten Branschöversikten. Den visar på en låg lönsamhetsutveckling trots att branschen växter kraftigt – både vad gäller omsättning och antal anställda.

Svenska Teknik&Designföretagens rapport Branschöversikten, visar att branschen växer rekordsnabbt. Den består nu av drygt 11 000 företag som tillsammans omsatte 65 miljarder kronor och sysselsatte 55 000 medarbetare under 2015. Det är en ökning med 8 procent mellan 2014 och 2015, mätt i både omsättning och antal anställda. Att jämföra med de senaste tio årens genomsnittliga ökning av omsättningen på enbart 6 procent och av antalet anställda på 4 procent.

Debiteringsgraderna har ökat och vissa företag har blivit tvungna att tacka nej till uppdrag på grund av personalbrist. Bristen på kompetens har drivit upp personalomsättningen och företagen tvingas allt oftare att öka rekryteringen från varandra.

Rapporten visar också att lönsamhetsutvecklingen i branschen är betydligt svagare än väntat. Den genomsnittliga vinstmarginalen var 5,8 procent. Med undantag för förra året är det den lägsta nivån sedan krisen 2009.

-Detta är anmärkningsvärt eftersom vi är mitt inne i en högkonjunktur. Den stora bristen på personal har pressat upp lönekostnaderna vilket har fått en negativ inverkan på företagens lönsamhet menar Magnus Höij, vd Svenska Teknik&Designföretagen.

-Under 2015 ökade lönekostnaderna med hela 5,2 procent, medan prisutvecklingen inte alls höll samma takt, säger David Cramér, marknadsanalytiker Svenska Teknik&Designföretagen.

Rapporten visar att, under de senaste fyra åren, ökade genomsnittsarvoden med 2,4 procent för teknikkonsulterna, 6,8 procent för arkitekterna och 3,5 procent för industrikonsulterna. Samtidigt har de genomsnittliga lönekostnaderna ökat med 13 procent under samma period.

-När lönekostnaderna ökar så pass mycket mer än genomsittsarvodena så är det svårt att behålla lönsamheten, trots en något ökad debiteringsgrad. Det är en ekvation som inte går ihop säger Magnus Höij.

-Det finns en positiv branschutveckling, mot specialisering och värdekedjor, men regelverken har inte hängt med vilket bidrar till en ansträngd lönsamhet. Inte minst måste kollektivavtalen utvecklas vidare för att matcha ett modernt näringsliv, säger Magnus Höij.

Svenska Teknik&Designföretagen publicerar årligen en detaljerad kartläggning och marknadsöversikt av den svenska arkitekt- och teknikkonsultbranschen i Sverige, Norden och Europa. I rapporten presenteras rankinglistor över de största företagsgrupperna på respektive marknad, relevanta nyckeltal samt information om konjunkturutvecklingen under det senaste året.

För frågor kontakta:
David Cramér, marknadsanalytiker, Tel: +46 705 82 67 02

Läs pressemeddelandet på Mynewsdesk

Beställ Branschöversikten här