Ingenjörer i vår omvärld

Vi behöver utbilda fler ingenjörer och arkitekter. Men inte bara för att fylla näringslivets behov.

Några av er vet att jag utbildat mig till ingenjör vid Linköpings Tekniska Högskola. Men några av er vet kanske också att jag tidigare framför allt jobbat som journalist, redaktör och konferensarrangör. Förvisso har jag arbetat med att bevaka tekniska frågor, men jag har själv knappast deriverat eller funderat på Eulers formel särskilt ofta.

Jag känner mig själv som ett exempel på värdet i att ingenjörer – och i det här sammanhanget även arkitekter – finns långt utanför de ”ordinarie” arbetsplatserna.

När vi nu tydligt kräver att antalet utbildningsplatser till civilingenjörs- och arkitektutbildningarna måste öka, så är det givetvis för att det är angeläget för våra medlemsföretag. De skriker efter kompetens och behovet finns på de flesta områden.

Men konsekvensen av att utbildningssystemet bara har kapacitet att försörja just näringslivet med den här kompetensen – och att målgruppen bara är just ingenjörs- och arkitektföretagen – är att vi får se väldigt få arkitekter som journalister, väldigt få ingenjörer som politiker och ytterst få samhällsbyggare som ger sig in i andra roller inom näringslivet.

Jag vågar påstå att våra ingenjörs- och arkitektföretag hade haft en starkare ställning i samhällsbygget om vi hade haft fler kunniga köpare, fler kunniga journalister och fler beslutsfattare som på olika sätt haft en förståelse för just vårt arbete och det värde vi tillför samhället.

Vi vet alla att både arkitekt- och ingenjörsutbildningarna är breda och öppnar för en mängd yrkesval senare i livet. Det finns väldigt mycket som en ingenjör eller en arkitekt kan jobba med.

Låt oss ge fler den chansen. Inte bara för att våra företag behöver mer kompetens. Utan för att fler i hela samhället skulle ha glädje av att förstå hur samhällsbygget vinner på planering, kunskap och ett bredare perspektiv.

På måndag presenterar vi årets upplaga av ”Branschöversikten”. Har du intresse av att se hur vår bransch mår är detta ett utmärkt tillfälle att få en samlad bild.  Läs mer och anmäl dig här.

I helgen blir det nog en del pyssel inför julen. Jag hoppas få fram köttkvarnen, så att vi kan göra lite julkorv. Alltsedan jag fick klart för mig hur jag skulle montera fast själva kniven i kvarnen har detta gått som en dans.

Trevlig helg!