Forskning och betalningstider

Tyvärr missade regeringen att lyfta de kunskapsintensiva företagens bidrag i forskningspropositionen. Men betalningstiderna tog ett kliv i rätt riktning.

I veckan presenterades regeringens forskningsproposition: ”Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft”.

Som väntat tar regeringen inga radikala grepp. Universitet, högskolor och de traditionella forskningsmiljöerna är fortsatt centrala i regeringens förslag. Gott så.
Och det är värdefullt att regeringen ger extra finansiering åt exempelvis hållbart samhällsbyggande.

Men två delar hade jag hoppats få se mer av.

Det första är den kapacitet som finns i det privata näringslivet, och i synnerhet i de kunskapsintensiva företagen. Många av STD-företagens medlemmar är redan idag en modern forskningsmiljö, även om vi kanske inte har vita rockar och åker på introverta forskningskonferenser. Och en väldigt stor del av våra ingenjörs- och arkitektföretag hade kunnat vara en mycket central del av en modern kunskapsproduktion, om bara förutsättningarna var bättre.

Det andra jag saknar är behovet av att sätta extra belysning på det vi kallar tjänsteforskning. Det moderna näringslivet fungerar radikalt annorlunda än industrisamhället. Vi behöver förstå samband och utveckling bättre.

Glädjande är dock regeringens och Mikael Dambergs utredning om hur det står till med betalningstiderna i svenskt näringsliv. Som nog många av er är plågsamt medvetna om är det verkligen inte bra.

Vi på STD-företagen, och i synnerhet vår näringspolitiske chef Anders Persson, har under lång tid bearbetat politikerna i denna fråga.

För våra medlemmar är det orimligt att behöva ligga ute med pengar för ett utfört uppdrag. Vi har inga lager att plocka produkter från. Våra löner tickar ut samma månad som våra medarbetare löser kundernas uppdrag. Det är helt orimligt att våra företag inte får betalt i tid.

Låt oss hoppas att regeringen tillsammans med näringslivet i stort kan hitta lösningar som vänder trenden.

I helgen ska jag uppleva en kväll med några av mina gamla studentorkesterkamrater igen. Det är nu många år sedan jag spelade trumpet i studentorkestern i Linköping, men nu ska det i alla fall bli julbord med alla vi som under åren hållit i ordförandeklubban i orkesterns styrelse.

Roligt och säkert nostalgifyllt.

Trevlig helg!