Mitt problem med ordet ”konsult”

För många av våra medlemmar refererar vi till oss själva som ”konsulter”. Jag är inte helt nöjd med det.

Jag går rakt på sak. Ordet ”konsult” är inte en bra beskrivning av oss som jobbar som ingenjörer och arkitekter.

Detta trots att det är inarbetat och används flitigt när vi och andra beskriver våra företag och våra medarbetare.

Trots att det fångar det arbete vi gör som rådgivare.

Men ändå. Jag gillar det inte. Och jag vill att vi oftare väljer andra ord när vi beskriver vår bransch och vad vi gör.

Ett första problem är att ”konsult” lätt blandas samman med tusen andra konsulter. PR-konsulter, managementkonsulter, revisorer, jurister: alla är konsulter på olika sätt. Yrkesroller som har ganska lite med det arbete som våra ”konsulter” inom STD-företagens värld utför.

 ”Bilden av vad våra företag bidrar med måste få fler röster, få fler ord, tydligare bilder. Det vill jag lyfta fram istället för ordet ”konsult”. ”

Ett andra problem är att ordet ”konsult” pekar på det värde som en individ skapar, inte alls den breda leverans som ett arkitekt- eller ingenjörsföretag erbjuder, en leverans baserad på erfarenhet från många olika kompetenser paketerat till en helhet.

Ett tredje problem är att ordet ”konsult” indikerar ”underleverantör”. Visst, inte sällan har våra företag en roll som underleverantör. Men långt ifrån alltid. Jag vill påstå att det arbete som en arkitekt eller en ingenjör utför allt oftare är starten på något, inte konsekvensen av någon annans initiativ. Moderna arbetsformer handlar om partnerskap, inte om hierarkier.

Slutligen: ett problem är att ordet inte alls beskriver det värde som våra företag och våra medarbetare skapar.

Vad bör vi använda istället? Lätt vore att i större grad använda ”ingenjörs- och arkitekttjänster”. Det bör vi göra oftare. Om ordet ”samhällsbyggare” känns bra: använd det. Eller om du känner dig som ”designer” eller ”produktutvecklare”: utmärkta ord som tydligt beskriver det som levereras.

Men det långsiktiga målet för mig i min roll som vd för branschorganisationen är att lägga än mer fokus på de värden som våra företag skapar. Modernare samhällen. Ett innovativt näringsliv. Hållbar infrastruktur. Mänskligare design. Kloka svar på svåra frågor. Livsmiljöer där alla trivs. En bättre värld.

Bilden av vad våra företag bidrar med måste få fler röster, få fler ord, tydligare bilder.

Det vill jag lyfta fram istället för ordet ”konsult”.

Och jag blir glad om vi är fler som hjälps åt i det arbetet.

I helgen ska vi fira min svärfar som nyss fyllt 80. Det bör innebära att jag åter får uppleva Småland från sina bästa sidor. Plus att jag får njuta av E4:ans vackra sträckning genom Sörmland och Östergötland. Och med hög sannolikhet även McDonalds i Norrköping.

Trevlig helg!