Krympande produktivitet i Sveriges ekonomi – tillväxtbranscher i tjänstesektorn hålls tillbaka

Efter den höga BNP-tillväxten i Sveriges ekonomi under förra året, 4,1 procent, räknar Almega, i sin Konjunkturrapport för hösten 2016, med en gradvis inbromsning. Tillväxten beräknas i år bli 3,1 procent och 1,9 procent nästa år. Bakom inbromsningen ligger dels en historiskt svag världshandel, som inte enbart beror på svag efterfrågan utan även på en strukturell förändring.

Efter den höga BNP-tillväxten i Sveriges ekonomi under förra året, 4,1 procent, räknar Almega, i sin Konjunkturrapport för hösten 2016, med en gradvis inbromsning. Tillväxten beräknas i år bli 3,1 procent och 1,9 procent nästa år. Bakom inbromsningen ligger dels en historiskt svag världshandel, som inte enbart beror på svag efterfrågan utan även på en strukturell förändring. Under de senaste åren har utvecklingen mot ökad världshandel med insatsvaror stannat upp medan produktionen istället i högre grad lokaliserats till stora marknader.

Det är framförallt bristen på personal som hämmar produktionen inom tillväxtbranscher i tjänstesektorn, något som inte kommer att lösas under kort tid. Detta riskerar att leda till att tjänstesektorns höga tillväxt bromsar in och kan väntas bli allt svagare framöver. Dessa tillväxtbranscher har stått bakom större delen av produktions- och jobbtillväxten i tjänstesektorn under de senaste åren. Eftersom den privata tjänstesektorn väger tungt för Sveriges totala produktion och sysselsättning kommer deras inbromsning att dämpa hela Sveriges BNP- och sysselsättningstillväxt.