Gemensamma mål mot en bättre anläggningsbransch

Just nu planeras och byggs det på många håll, men inte minst inom anläggningsområdet. Inte minst järnvägsinvesteringarna är sedan länge eftersatta och kommer att få stort fokus de kommande åren. Därför är också STD-företagens samarbete med Trafikverket och Sveriges Byggindustrier extra angeläget.

Det samarbetet tar nu ny fart i och med att Trafikverkets generaldirektör, Lena Erixon, Sveriges Byggindustriers vd, Ola Månsson, och jag själv skrev under en gemensam avsiktsförklaring, där vi sätter höga mål för det gemensamma arbetet.

Forumet har fått ett tydligt namn: Anläggningsforum.

Målet är att se till att anläggningsbranschen fortsätter att vara attraktiv och säker, att landets infrastruktur ska vara kostnadseffektiv, hållbar och effektiv att förvalta.  

2019 kommer arbetet åter att utvärderas.

Under 2017 och 2018 kommer därför Anläggningsforum att vara en mycket viktig arena för många av branschens företag. Jag hoppas att många kommer att vara engagerade och att våra ansträngningar ger resultat, helt långt utanför anläggningsbranschen.