Rapport från Quito och Habitat III

Fantastiska dagar och människor när världen samlas på FN-konferensen om bostäder och hållbar stadsutveckling.

Världens länder samlas i Quito i Ecuador för att enas kring en gemensam ambition och plan för hållbar stadsutveckling ”The New Urban Agenda”. Att vara på plats är lite som att vara i en enorm bubbla av människor, organisationer och länder som har samma ambitioner, drömmar och mål. Ett mål att skapa och utveckla städer som inkluderar alla, som är mer hållbar och ger livskvalitet åt alla. Intresset för konferensen som heter Habitat III är stort och totalt är 45 000 besökare registrerade, vilket kanske varit en logistisk utmaning utöver vad värdlandet hade förväntat sig.

Störst förväntningar är det dock på genomförandet av åtgärder i The New Urban Agenda och hur det samverkar med målen för hållbar utveckling som sattes upp på COP21 i Paris. Det som diskuteras är framförallt hur alla målsättningar ska bli konkreta åtgärder. Något som till stora delar faller tillbaka få arkitekt- och ingenjörsföretagens förmåga att utveckla och leverera konkreta resultat. Men även för det offentliga att inse sitt ansvar i att handla upp och planera på nya sätt som bryter förlegade traditioner och fokuserar på verkligt värdeskapande.

Och det är fantastiskt att se det intresse som finns kring svensk arkitektur och ingenjörskunnande. Så fort man berättar att man kommer från Sverige så slutar aldrig frågorna komma.

Det är extra roligt då att företräda arkitekt- och ingenjörsföretag, de företag som är så djupt involverade och delaktiga i att lyckas översätta höga ambitioner till konkreta åtgärder. Med mig på plats har jag representanter från White, Tengbom och Tyréns. Och det är fantastiskt att se det intresse som finns kring svensk arkitektur och ingenjörskunnande. Så fort man berättar att man kommer från Sverige så slutar aldrig frågorna komma. Frågor om hur vi har lyckats så väl och hur de kan dra lärdom av våra företags erfarenhet och kunnande. Vi kanske tycker i Sverige att vi har långt kvar och att vi har mycket att lära av omvärlden. Men vi har en fantastisk plattform att bygga framgångsrika företag på och öka vår export.

Habitat PEFörutom dagens öppningsceremoni med Ban Ki Moon har vår bostads- och IT-minister Peter Eriksson invigt den svenska paviljongen och inledningstalat på ett seminarium baserat på erfarenheter i svenska städer. I övrigt är schemat fyllt av seminarier och möten med olika vinklar på samma tema, urbaniseringen och den framtida utvecklingen av våra städer.

En reflektion som jag har från dagen är att den internationella dialogen har utvecklats. Idag är vi inte längre ensamma om att prata om att vi måste överge stuprörstänkande, att vi måste ha en holistisk och integrerad planering, att vi måste utgå från ett livscykelperspektiv och att vi måste sätta människan i centrum. Idag pratar alla om detta, i alla fall alla som är här på Habitat III i Ecuador. Jag är övertygad om att Sverige och våra företag är starkt bidragande till denna positiva utveckling.

Nu är det kanske dags att importera tillbaka detta till våra egna kommuner, städer, myndigheter och upphandlare, och visa att vi kan göra skillnad. Har vi modet att göra det, så kommer det synas i varje upphandling, i varje projekt och i hur vi utvecklar våra städer. Jag har höga förhoppningar – en bra början kan vara att läsa ”The New Urban Agenda”.