En växande och dynamisk bransch

I veckan presenterades Vinnovas rapport över den svenska konsultsektorn. Det är första gången någonsin som det görs en kartläggning av denna sektor. Trenderna är synnerligen intressanta för våra arkitekt- och ingenjörsföretag.

Svensk konsultsektor i ny belysning” heter den rapport som Vinnova i samarbete med Almega tagit fram och som presenterades i veckan.

”Konsultföretag” är ett brett och mycket mångfacetterat begrepp, som rymmer allt från företag som gör utredningar, utvecklar produkter och it-system, sköter rekrytering, bokför eller utformar reklamkampanjer.

Men en mycket viktig del av ”konsulterna” finns inom våra områden, exempelvis företag inom arkitektur, bygg- och anläggning och konstruktion och design.

Själva analysen av hela ”konsultbranschen” rymmer mycket intressant:

  • Konsulter har blivit en allt viktigare del av näringslivet och antalet har ökat stort de senaste decennierna.
  • Konsultföretag är ett storstadsfenomen (även om det givetvis finns konsultföretag i hela landet). I synnerhet Stockholm, Göteborg och Malmö dominerar stort.
  • Timarvode på löpande räkning dominerar. Fastpris och prestationsbaserade avtal är ovanligare.
  • Det finns en mycket lång svans av småföretag, inte sällan ”levebrödsföretag” som helt bygger på en person, och som försvinner när denna person slutar som konsult.

Men lika intressant är några av de utvecklingstrender som författarna presenterar:

  • Antalet konsultföretag ökar ständigt, eftersom det succesivt blir omöjligt för enskilda organisationer att vara uppdaterade på alla kunskapsområden. Där har konsultbolagen en unik roll att fylla.
  • Konsultföretagen bidrar till exporten och är i många fall helt avgörande för de traditionella exportindustriernas möjligheter.
  • Fler och fler konsultföretag bygger strukturkapital, en trend som gissningsvis kommer att fortsätta.
  • Men kanske viktigast: konsultsektorn är i ständig utveckling och förändringstakten är mycket hög just nu. Det kommer att bli några spännande år framöver, med en hel del utveckling av branschen i stort.

Analysen ger många spännande inblickar i hur arkitekt- och ingenjörsföretag arbetar och ger också spännande jämförelser mellan våra företag och andra konsultorganisationer. Jag är säker på att det finns mycket att lära för den som är nyfiken på affärsmodeller, ägarstrukturer och företagsbyggande.

Ladda gärna ner utredningen på std.se.

Jag vill också passa på att välkomna till vårt spännande lunchseminarium på onsdag nästa vecka på temat ”Har nyutexaminerade ingenjörer och arkitekter den kompetens som krävs i näringslivet?”. Läs mer och anmäl dig här.

Missa heller inte vår rapportering från FN-mötet om hållbara städer och bostäder, Habitat 3, i Quito i Ecuador. Vår näringspolitiske chef Anders Persson har varit på plats i veckan och skickat massor av rapporter. Du hittar en hel del på STD-företagens Facebook-sida.

I helgen hoppas jag hinna med ett glatt 50-årskalas på lördagskvällen. Kanske vågar jag mig på en kort tur med min cykel igen, efter att den fått vila lite för länge.

Trevlig helg till er alla!