Det störande glappet mellan universitet och näringsliv

Näringslivet – och i synnerhet vår del av det – utvecklas mycket snabbt. Det gör det svårt för universiteten och högskolorna att hänga med.

För oss som företräder kunskapsintensiva företag är universiteten, högskolorna och de nyutexaminerade helt avgörande för vår överlevnad. Än mer för vår framtid.

Våra företag är helt beroende av de ingenjörer och arkitekter som lämnar svenska högskolor på både kort och lång sikt.

Just nu är förändringstrycket stort hos våra företag. Trender som konsolidering, digitalisering och internationalisering bidrar till att vi jobbar på helt nya sätt. Delvis även med nya typer av uppdrag.

Hur väl förberedda på näringslivets krav är studenterna när de lämnar högskolans värld? Allt för mycket pekar tyvärr på att det finns ett rejält glapp.

När näringslivet utvecklas och yrkesrollerna förändras i snabb takt uppstår dock problem, i synnerhet när universiteten inte utvecklas i samma takt.

Hur väl förberedda på näringslivets krav är studenterna när de lämnar högskolans värld? Allt för mycket pekar tyvärr på att det finns ett rejält glapp. Jag vill inte peka finger och säga att universiteten och högskolorna inte gör ett bra jobb. Och jag inser att universiteten har två målbilder, både näringslivets förväntningar och den egna försörjningen av forskare.

Men jag hävdar att det finns det en gemensam uppgift i att hitta former för att förstå varandra och skapa goda förutsättningar för studenterna att ta klivet ut i arbetslivet på ett så bra sätt som möjligt.

I veckan hade STD-företagen ett seminarium på detta tema och fick med hjälp av en klok panel en god belysning av frågan.  

Här är några av slutsatserna:

  • Behovet av tvärvetenskap ökar – näringslivet behöver mycket mer än bara specialister
  • Näringslivet måste få plats (och ta plats) på högskolorna och universiteten för att synliggöra det yrkesliv som ingenjörerna och arkitekterna senare ska bli en del av
  • Det är bra att ta examen från utbildningen, men behovet av livslångt lärande ökar snabbt
  • Det behövs fler ingenjörer och fler utbildningsplatser på svenska tekniska högskolor 

Det finns ett jobb att göra för både universiteten och näringslivet i detta. Delar av detta är svårt att lösa. Men det vi måste få på plats, helst omgående, är insikten om att detta är ett konkret och reellt problem. Utan den insikten kommer vi ingenstans.

I helgen är jag – typ – gräsänkling (två döttrar är hemma med mig, hustrun och sonen på utflykter). Jag utesluter inte att det betyder pizza både lördag och söndag kväll, och att jag letar reda på någon Fellini- eller Almodóvar-film på någon tillgänglig (och laglig) onlinetjänst. Kanske lovar jag rentav att det får bli så.

Trevlig helg!