Vägen mot COP22

Hållbarhet var det övergripande temat för FIDICs årliga konferens som i år hölls i Marrakesh i Marocko.

Hållbarhet är alltid en viktig fråga för arkitekt- och ingenjörsföretag, men i synnerhet de nya klimatmålen som sattes upp på det stora Parismötet, COP21, förra året kräver än mer av vår bransch.

FIDIC, samarbetsorganisationen för rådgivande ingenjörer, har därför lagt sin årskonferens i Marrakesh, just där uppföljningen till Parismötet kommer att hållas om bara några månader, det som kallas COP22.

Årets FIDIC-konferens innehöll därför mycket om just hållbarhet, med paneler om både hur vi säkerställer våra vattenresurser, hållbara energilösningar och just Pariskonferensens klimatmål.

”När det gäller att uppfylla klimatmålen är tidsperspektivet vår största utmaning. Vi som ingenjörsföretag måste kliva fram och ta rollen som trovärdiga rådgivare.”

För de uppåt 800 församlade på årets konferens var det ingen tvekan om att ingenjörsföretagen har en viktig roll att spela för att nå dessa mål, även om mer behöver göras för att synliggöra vårt bidrag och vårt kunnande. Dessutom kommer ingenjörsföretagen att ställas inför nya arbetssätt. De problem vi nu möter i form av klimathot, urbanisering och en stor migration över världen har branschen eller politiken inte mött innan. Det kräver att vi arbetar på nya sätt, där samverkan mellan olika yrkesgrupper, nya affärsformer och även nya sätt att leverera resultat kommer att krävas. 

Andreas Gyllenhammar, hållbarhetschef på Sweco Sverige, bidrog på FIDIC-konferensen med sina insikter kring vad som krävs just nu och ingenjörsföretagens viktiga bidrag och roll. ”När det gäller att uppfylla klimatmålen är tidsperspektivet vår största utmaning. Vi som ingenjörsföretag måste kliva fram och ta rollen som trovärdiga rådgivare”, sa han bland annat.

COP21 och klimatavtalet har tydliggjort de stora behov av investeringar som finns runt om i världen. Det är en enorm marknad för ingenjörsföretag runt om i världen. Det finns stora behov som kräver olika typer av lösningar beroende på var i världen behoven finns. Det kan vara enkla robusta trygga lokala lösningar som fungerar i respektive land, lösningar som anpassas efter beställarens behov och ekonomi. Ledord som ”kostnadseffektiva lösningar”, ”inte alltid leverera den senaste lösningen, senaste tekniken, utan den bästa lösningen” och ”inte utveckla för utvecklandets skull” upprepades från scenen.

FIDIC har över 100 medlemmar, som utgörs av medlemsorganisationer i olika länder. STD-företagen är sedan många år medlem i FIDIC och har de senaste fem åren även haft en styrelserepresentant i form av Kaj Möller, Swecos exportchef.