Resultat – inte juridik

Juridik och regelverk tar bara mer plats i vardagen på svenska ingenjörs- och arkitektföretag. Det behöver vi möta genom att ge branschens värdeskapande än mer utrymme.

Det finns knappast något möte vi har inom branschföreningen som inte ramlar in på juridik, avtal eller upphandlingar av olika slag.

Tyvärr.

Tänk om samma tid och utrymme hade kunnat ägnas åt arkitektur eller ingenjörskunnande? Tänk om vi lagt samma tid åt att prata om hur vi kan lösa städernas framtida problem, vattenförsörjning eller infrastruktur.

Jag är övertygad om att en av branschens största utmaningar är att politiker och beställare alltför dåligt förstår vad våra ingenjörs- och arkitektföretag i praktiken kan leverera.

Och kanske ännu viktigare: vi behöver visa vilken nytta som skapas av vårt arbete.

Men alltför få köpare förstår vad branschen gör och vad den skulle kunna göra om bara uppdraget formulerades lite bredare än det brukar.

Här har många av oss – inte minst vi på STD-företagen – en hemläxa att göra. Vi behöver bli ännu bättre på att sätta ord och bild på det arbete som branschen gör. Och kanske ännu viktigare: vi behöver visa vilken nytta som skapas av vårt arbete.

Behovet av juridik och regelverk kommer givetvis inte att försvinna. Dessa har en självklar roll att spela för att reglera ansvarsfrågor och åtaganden.

Men de standardkontrakt som finns för branschen, exempelvis ABK eller FIDIC-kontrakten, är redan balanserade och täcker väl de flesta och vanligaste behoven.

Tyvärr ser vi allt oftare mer eller mindre stora avsteg från ABK, eller till och med att kunden har tagit fram några hemsnickrade kontraktsvillkor.

Viktigare är då att bli bättre på att utveckla bilden av vad som kan åstadkommas om vi ger mer utrymme åt den kreativitet och innovationskraft som finns hos ett ingenjörs- eller arkitektföretag.

Hur kan vi bygga smartare? Hur kan vi lösa ett gammalt problem på ett nytt sätt? Hur kan vi dra nytta av modern teknik för att minska behovet av framtida underhåll? Hur kan vi kombinera kunnande från en installationskonsult med en inredningsarkitekt för att hitta helt nya lösningar på ett komplext problem?

Dessa budskap behövs inte bara få större utrymme i samtalen mellan kund och leverantör. Det gäller lika mycket den bild vi tillsammans förmedlar till politiker, media och i samhällsdebatten i stort.

Det här tror jag att vi behöver göra:

  1. Fler behöver stå upp för branschens viktiga standardkontrakt, ABK och FIDIC-kontrakten.
  2. Mer fokus behöver läggas på det mervärde och den samhällsnytta som arkitekt- och ingenjörsföretag bidrar med.
  3. Nya lösningar och visioner behöver få större utrymme i branschens egen kommunikation.

Redan i höst hoppas jag kunna bidra än mer med detta själv, inte minst i den här bloggen.

Missa inte att vi i veckan varit på internationellt möte med FIDIC, läs mer på bloggen.

Dessutom har vi yttrat oss över Göteborgs Stads upphandlingsregelverk, läs vårt svar här.

I helgen bjuder jag och min familj som traditionen våra grannar i Bromma på äppelkaka och kaffe. En blygsam investering i grannsämja och det enkla, men viktiga nätverk vi har i vår närmiljö. Helt utan juridik.

Trevlig helg!