Offentliga affärer – med fokus på affärer

Turerna kring den nya lagen om offentlig upphandling är oroande. Vi behöver enkla, tydliga och långsiktiga spelregler. 

De senaste veckorna har debatten om regeringens förslag till ny lag för offentlig upphandling svallat högt. Regeringen vill utnyttja detta regelverk för att nå andra, politiska mål, exempelvis olika arbetsrättsliga krav.

Det har nog inte undgått någon att Almega har varit kritiska, precis som i princip hela övriga näringslivet. Det finns många saker som kan ifrågasättas i regeringens förslag. Men den viktigaste kritiken är att ett så pass centralt regelverk, som omfattar så mycket pengar och som påverkar så stor del av näringslivet, måste vara långsiktigt, stabilt och så affärsmässigt som möjligt.

För de delar av branschen som jobbar med samhällsbyggnad är detta en viktig fråga. Men inte så att vi motsätter oss att ta ett socialt ansvar. Tvärt om: våra företag tar sitt uppdrag som arbetsgivare på största allvar. Det går inte att bedriva en framgångsrik verksamhet, där medarbetarna är i princip den enda resurs man har, om man inte tar ett stort ansvar för olika sociala dimensioner, exempelvis arbetsvillkor för medarbetarna. Därtill levererar våra företag tjänster som skapar hållbarhet och bättre samhällen. Varje dag.

Näringslivet behöver tydliga och långsiktiga regler när de gör affärer med kommuner och myndigheter.

Nej, problemet är inte där. Näringslivet vill gärna ta ett stort ansvar för samhällsbygget.

Problemet med regeringens förslag är hur det utformas. När arbetsrättsliga krav ställs ska de hämtas från branschens kollektivavtal, de upphandlande myndigheterna ska tolka innehåll och vilka leverantörer som ska godkännas. Dessutom måste ställda krav på lön, semester och arbetstider följas upp.

Kontrollfunktioner kan bli direkt kontraproduktiva och mindre företag kan få svårt att svara upp mot allt krångligare regler.

Nu verkar det som om riksdagen kan fälla regeringens förslag. Det bästa är om regeringens ideologiska ambitioner stoppas och övriga EU-regler kan träda ikraft. Det vore olyckligt på andra sätt om regelverket inte kom på plats den 1 januari som planerat.

Låt oss hoppas att partipolitiken lämnar de offentliga upphandlingarna. Näringslivet behöver tydliga och långsiktiga regler när de gör affärer med kommuner och myndigheter. Och vi vill gärna ha dem på plats så snart som möjligt.

I helgen åker jag till Marrakech för att delta i FIDICs årsmöte, där vi är med och påverkar det globala arbetet för att stärka de tidiga skedena inom samhällsbyggandet. Därtill kommer Kaj Möller, exportchef på Sweco, att lämna FIDICs styrelse efter många år och hårt arbete. Han kommer att få ett extra stort tack på plats, inte minst från oss på STD-företagen.

Trevlig helg!