En global rörelse i rörelse

När marknaden är i rörelse påverkar det även oss som organisationer. Vår globala organisation för ingenjörsföretag, FIDIC, är inget undantag.

Varje år samlas världens ingenjörsföretag och sina respektive branschorganisationer till årsmöte. FIDIC, världsorganisationen för rådgivande ingenjörer, hade i år sitt årsmöte i Marrakesh i Marocko.

En stor utmaning för FIDIC, som även vi har här hemma i Sverige, är att bättre synliggöra det arbete som ingenjörer inom samhällsbyggnadssektorn gör. Vi behöver bli bättre på att kommunicera, bättre på att vara fokuserade och bättre på att tolka framtidens trender.

Detta behov av tydlighet och färdriktning låg till grund för en större diskussion om både FIDICs strategi och styrning under årsmötet. Många underströk behovet av utveckling och förändring och inte minst behovet av att detta arbete bör gå snabbare än innan. FIDICs styrelse fick i uppgift att lägga än mer fokus på dessa framtidsfrågor och det kommer förhoppningsvis att leda till en hel del förändringar internt det kommande året.

Styrelsen fick som planerat en ny sammansättning. Kaj Möller, exportchef på Sweco, lämnar styrelsen efter fem år. Bland de två nya styrelsemedlemmarna finns Aisha Nadar, ingenjör med rötterna både i Egypten, USA och även Sverige, som är verksam hos en svensk advokatfirma. Utöver sin ingenjörsbakgrund har hon jobbat mycket med de legala frågorna och jag hoppas att hon kommer att bli en viktig länk mellan de nordiska länderna och FIDIC framöver.

Nästa årsmöte, 2017, kommer att äga rum i Jakarta. Året därefter arrangeras FIDICs årsmöte i Berlin.