Detta borde stå i regeringsförklaringen

I veckan som kommer presenterar regeringen sin regeringsförklaring. Den brukar vara fylld av stora ord och vackra visioner, men även en hel del konkret politik. Det är ju ett tillfälle för regeringen och statsministern att samla ihop hela det politiska arbetet till en helhet och betona olika perspektiv som annars kanske drunknar i detaljerna.

Mina förhoppningar är inte skyhöga, men låt mig få drömma lite, och hoppas på något riktigt storslaget. Då hade följande punkter varit med i Stefan Löfvens tal på tisdag.

1: Tjänsteforskningen måste utvecklas rejält

Det moderna näringslivet har en helt annan logik än den som många av oss växte upp med. Samspelet med tjänstebranscherna måste utvecklas och formerna för samverkan, finansiering och spridandet av nyvunnen kunskap måste ses över i grunden. Kravet på motfinansiering fungerar inte alls i tjänstesektorn. Detta perspektiv har vi framfört bland annat via Almegas FoI-råd under året.

2: Kompetensförsörjningen blir en prioriterad fråga

Dagens brist på ingenjörer och arkitekter är akut och på väg att bli ett samhällsproblem. Både långsiktiga satsningar, som att öka utbildningsplatserna, till mer kortsiktiga initiativ, som att underlätta för nyanlända att ta sig in på arbetsmarknaden, måste prövas. Och de tekniska högskolorna måste bli än bättre på att samspela med näringslivet. Vi behöver utveckla former för det livslånga lärandet, där tekniska högskolor har en tydlig plats. Denna fråga har vi lyft bland annat när vi träffade regeringens samordnare för kompetensbristen i bostadsbyggandet nyligen.

3: En ökad satsning på infrastruktur och dess framtid

Ska samhället hålla ihop krävs en väl fungerande infrastruktur. Idag finns mycket kvar att göra för att säkerställa kvalitet och underhåll. Men nästa steg borde vara att utforska infrastrukturens framtid: modern teknik gör det möjligt att tänka helt nytt kring transporter och logistik. Och cykeln och de små eldrivna fordonen har potential att revolutionera stadens infrastruktur. Denna fråga kommer vi att belysa lite extra på måndag, då regeringen har så kallade Industrisamtal med näringsministern och infrastrukturministern.

Vi behöver utveckla former för det livslånga lärandet, där tekniska högskolor har en tydlig plats.

4: Svenskt arkitektur- och ingenjörskunnande ska synas i världen

Vi vet att svenskt kunnande inom både stadsbyggnad, arkitektur, vatten- och avloppsteknik, hållbarhet och mycket annat är världsledande. Nu bör regeringen hjälpa branschen att sprida det budskapet över världen och öka exporten av arkitektur och ingenjörskunnande. Allt från näringsministern, ambassaderna, Svenska institutet och ArkDes bör mobiliseras för att dra nytta av det kunnande som finns i branschen. Detta har vi också framfört till bland annat näringsministern i samband med att exportstrategin lanserades och till Peter Erikssons statssekreterare.

5: Och en ny gymnasieminister som brinner för teknik och naturvetenskap

En plats i regeringen står tom, sedan Aida Hadzialic lämnade platsen som gymnasie- och kunskapslyftsminister. Det är en mycket angelägen fråga att få unga att söka sig till de naturvetenskapliga eller tekniska programmen på gymnasiet. Där läggs grunden för ett ökat intresse för hur tekniken och även arkitekturen kan bidra till ett bättre, mer hållbart och mänskligt samhälle. Den ministerposten – och dessa frågor – får inte lämnas åt sitt öde!

Jag skulle bli förvånad om allt detta kom med. Men efter de många kontakter som vi haft med både regeringspartier och opposition så utesluter jag heller inget. På tisdag vet vi.

Just nu skriver jag detta från ett soligt och varmt Nice i södra Frankrike. Ett av mina uppdrag är att sitta i AI Pensions styrelse, en pensionskassa för arkitekt- och ingenjörsföretag. AI Pension erbjuder tjänstepension till arkitekt- och teknikkonsultföretag och erbjuder gruppförsäkring och privat pensionssparande för arkitekter och ingenjörer. I helgen har vi styrelseinternat med lite extra tid för de större frågorna. Och ytterligare en möjlighet att stärka förutsättningarna för landets arkitekt- och ingenjörsföretag.

Trevlig helg!