Mellanhänderna åter i fokus

Nästa vecka blir det åter fokus på de mellanhänder och mäklare som blivit allt vanligare i teknikkonsultbranschen. STD-företagens perspektiv är tydligt: respekten för LOU är i fara.

Frågan om de så kallade mellanhänderna, konsultmäklarna, har varit aktuell under en längre tid. Det finns idag ett flertal företag som etablerat sig på marknaden som erbjuder ingenjörskunnande, utan att egentligen kunna något om ingenjörsarbete.

Frågan om dessa mellanhänder har blivit politisk eftersom de klivit in i offentliga upphandlingar och blivit ett alternativ till en traditionell offentlig upphandling enligt LOU eller LUF. Myndigheterna har sedan en tid – trots STD-företagens tydliga invändningar – låtit denna företeelse och marknad utvecklas och etablera sig.

Det är därför bra att Konkurrensverket och Upphandlingsmyndigheten nu tittar noga på denna företeelse för att se hur den påverkar marknaden. Utredningen har tyvärr dragit ut på tiden, men nästa vecka kommer vi på STD-företagen att få en ny möjlighet att ge vårt perspektiv på frågan direkt till de berörda myndigheterna.

STD-företagens perspektiv är tydligt: respekten för LOU är i fara.

Vi har för ändamålet tagit fram en enkel folder, som summerar vår viktigaste kritik i fem punkter. Det finns mer att säga, men för tydlighetens skull valde vi att ta det viktigaste först. Ladda ner broschyren ”5 problem med konsultmäklare” här. Sprid den gärna till de kunder som du möter, där just konsultmäklare övervägs som ett alternativ.

I korthet är våra invändningar följande:

  • Upplägget med dessa mellanhänder är ett sätt att kringgå LOU. Det kan aldrig vara lagstiftarens mening att en organisation som är bra på att hantera CVn och HR-liknande frågor ska ta ansvaret för brokonstruktioner eller tunnelbyggen.
  • Risken för korruption ökar. Syftet bakom LOU är att öka transparensen. Om LOU inte längre har samma tydliga roll i offentliga upphandlingar öppnar det dörren för oegentligheter och minskar insynen.
  • Oklarheter kring försäkringsskydd. Hur ser en konsultmäklare på sitt eget ansvar och sin försäkring? Genom att låta affären passera en ny juridisk enhet (dvs. privat företag) uppstår även relevanta ansvarsfrågor.
  • Minskar utrymmet för forskning och innovation. En konsultmäklare är bra på att administrera CVn på individer. Ett ingenjörs- eller arkitektföretag däremot kan paketera och utveckla tjänster, som stärker hela samhällsbyggnadssektorn. Mellanhänderna kan bidra till att utrymmet för innovation och nytänkande minskar.
  • Konkurrenshämmade. Eftersom mellanhanden inte behöver bry sig om LOUs regler när de letar kompetens ökar risken för att enskilda företag gynnas eller missgynnas i upphandlingen, utan möjlighet till insyn.

Vi hoppas givetvis att vi omgående får ett tydligt besked om vad som gäller i dessa frågor från myndigheten. Vi ska i alla fall göra vad vi kan för att ge dem vårt perspektiv.

Nästa vecka blir spännande på fler sätt. STD-företagens styrelse samlas till sin årliga styrelsekonferens, där visioner och strategier för framtiden kommer i fokus. STD-företagens samarbete med Trafikverket och Sveriges Byggindustrier får extra fokus efter sommaren, vi ska följa upp Almedalen och vårt förbund inom Almega ska blicka framåt.

I helgen ska det bli en mental start på min egen höst. Jag behöver hitta rutiner för mitt läsande, mitt skrivande, min vardagsmotion, mitt resande. Jag vet inte exakt var detta slutar, men att det krävs en början, det vet jag. Jag tilltalas av planer och att-göra-listor, så dessa ska få min kärlek och engagemang i helgen. Det får bli överst på min mentala att-göra-lista.

Trevlig helg!