Experten som blev problemlösare och visionär

Vårterminen avslutas som vanligt med Almedalen, festivalen för landets alla samhällsintresserade. I år, mer än någonsin, tar ingenjörsföretag och arkitektkontor för sig. Jag tror det speglar något större.

Almedalen är precis som vanligt en brokig festival, med seminarier om allt från himmel till jord. Bokstavligt talat. Och precis som vanligt är experter från flera av STD-företagens medlemmar inbjudna för att ge bakgrund, kunskap och perspektiv på svåra samhällsfrågor. White, Sweco, Tyréns, Tengbom, WSP och många fler, utgör en självklar resurs som andra branscher väljer att utnyttja för att öka sin egen trovärdighet. Våra medlemmar gör hela Almedalen smartare.

Men i år syns landets arkitekt- och ingenjörsföretag mer än någonsin med egna seminarier här i Visbys gränder. Pöyry syns väl, Projektengagemang har tagit ett spännande kliv in i samhällsdebatten. Som vanligt har WSP, Sweco, med flera, en låg rad egna aktiviteter och drar till sig stort intresse från både politiker och debattörer.

Jag tror att det handlar om något viktigare än att vi bara är duktiga på att hjälpa andra. Det finns allt oftare frågor som kräver perspektiv som inte kommer naturligt ur de gamla strukturerna. Ingenjörer och arkitekter, inte minst i de nya konstellationer som allt oftare skapas i företag med många discipliner, knyter samman frågor och insikter som i sin tur leder till nya tankar om samhälle och utveckling. Det finns mängder av expertkunskap på våra företag. Kunnande i allt från geoteknik, inredningsarkitektur, akustik eller aerodynamik på rymdfarkoster är i världsklass hos våra medlemmar.

Vi ska inte heller underskatta våra egna perspektiv, de frågor som vi vet är viktiga för samhället men som ingen annan riktigt ser eller bryr sig om. Eller för den delen: frågor som andra ser som hotfulla för sina egna företag eller branscher, som hotar gamla intressen men som skulle gynna en bra utveckling på andra områden. Denna utveckling har inte kommit av sig självt. Den är en produkt av att landets ingenjörs- och arkitektföretag numera har en större bredd i sitt kunnande, har nätverk med andra kompetenser som korsbefruktar och ett ledarskap som blickar framåt och utåt. Den utvecklingen, som jag ser hela tiden när jag möter medlemmar, gör mig stolt. Men den gör mig också än mer övertygad om att vi har massor mer att ge, för att främja en positiv, hållbar och demokratisk utveckling av samhället.

Vi måste bara ta för oss. Vi behöver ställa oss upp. Ibland vara lite argare. Oftare vara självsäkra. Och mer än någonsin inse att vi har inte bara en möjlighet utan kanske en skyldighet att stärka den röst som kräver gedigen kunskap om svåra, tekniska frågor, där samhälle, kultur, näringsliv och teknik måste samspela. Det behöver vi göra hela tiden. Hela året. Inte bara i Almedalen. Även om det såklart inte skadar att driva samhällsdebatt i strålande sol, i en vacker stad och med ett trevligt mingel som avslutning på dagen.

Nu blir det några veckors paus med bloggen, då jag byter ut tangentbordet mot en målarpensel, Twitter mot en golfklubba, kostymskjortan mot en något urtvättad t-shirt och morgonpendlingen på cykeln mot Norges bilvägar (jag lovar att kika efter projekteringsmöjligheter!).

Glad sommar, så tar vi nya tag för att förbättra samhälle och näringsliv i augusti igen.