Dialogen med ungdomspolitiker i bostadsfrågan är en innovation i sig

Att bostadsfrågan är en av de mest debatterade frågorna i Almedalen råder det ingen tvekan om. Lika uppenbart är det dock inte att debatterna handlar om innovation och att tänka nytt. Idag genomförde vi seminariet ”Hur skapar innovation bostadslösningar för unga och nyanlända?”, en kombination av exempel på innovativa idéer skapade av arkitektföretag i kombination med en dialog med ungdomspolitiker som utifrån egna perspektiv fick tänka fritt och bidra med sina inspel.

Det som är förlösande när det gäller just ungdomspolitiker är att de trots ibland skilda politiska ideologier har förmågan att mötas i sakfrågan och även ifrågasätta sina egna perspektiv. Något som absolut blev verklighet i dagens dialog.

Så hur gick debatten? Att det finns många och spännande innovativa lösningar för att lösa bostadsfrågan råder det inte något tvivel om. Möjlighet till innovation finns inte bara i den fysiska utformningen utan även i bl.a. byggprocessen, livsmiljön, upplåtelseform och finansieringen. Stor enighet finns kring att utnyttja och utveckla det befintliga, styra upp överklagandeprocessen, ändra parkeringsnorm m.m. Men framförallt finns en stor kunskap och enighet kring att det inte är EN lösning som löser alla problem, utan en kombination av många.

Jag har sällan blivit så upplyft som jag blev av dagens debatt. Det gav hopp och framtidstro. Om vi nu bara kan konkretisera en del av de tankar som framkom idag och ständigt jobba med att kontinuerligt utveckla ett modernt och framtidsinriktat regelverk som bejakar innovativa bostadslösningar som ibland spränger barriärer och normer. Då har vi kommit långt.

Hade jag haft fyra riksdagsplatser att erbjuda så hade det gått till våra deltagande ungdomspolitiker direkt. De skulle absolut bidra till en mer innovativ bostadspolitisk dialog. Kanske är det dags för bostadssamtal mellan ungdomsförbunden. Detta skulle ge ny kraft åt bostadsfrågan och kan röja undan hinder vi andra verkar ha svårt att se.

Tack för ett energifullt och innovativt deltagande under #minförstabostad

Seminariet kan du se i efterhand på denna länk

Deltagare vid dagens seminarium:
Ulrika Hägred, Boverket, Kajsa Crona, Sweco, Ulla Bergström, White, Olga Allpere Stintzing, AIX, Cecilia Holmström, Tengbom, Mårten Roslund, Grön Ungdom, Louise Meijer, MUF, Andrea Törnestam, SSU, Carl-Johan Schiller KDU.