Upphandling med ansvar

Precis innan sommarledigheten presenterar regeringen nya regler för offentlig upphandling. Mycket står på spel. Och det finns en hel del orosmoln.

Mycket står på spel nu när civilminister Ardalan Shekarabi lägger fram förslag på vad som gäller vid offentliga upphandlingar. Det är ingen överraskning att ministern vill använda upphandling för att förverkliga politiska önskemål, däribland omfattande sociala krav och styra upphandlingar mot företag med kollektivavtal.

Almega har redan påpekat flera invändningar mot förslaget, som nu ska hanteras och beslutas av riksdagen i höst. En betydelsefull invändning är att regelverket så tydligt innefattar fler politiska ambitioner som byggs in i ett väldigt viktigt regelverk, som verkligen mår bra av långsiktighet och tydlighet. Att detta regelverk riskerar att bli ett slagfält för olika ideologiska förslag och ambitioner är mycket olyckligt. Almega är inte ensamma om att vara kritiska. Kritiken från en lång rad instanser har varit massiv och kritiken spänner över flera områden. Läs mer om kritiken här.

Jag hoppas att behandlingen i höst av riksdagens olika utskott tar stor hänsyn till den kritik som nu framkommit. Regeringens förslag går i korthet ut på att om det anses vara ”behövligt” ska arbetsrättsliga krav ställas. Kraven ska hämtas från branschens kollektivavtal och innefatta lön, arbetstid och semester. Även andra krav kan ingå. Om krav ställs på exempelvis pension och försäkring kommer de kraven inte ställas på utländska företag som därmed får fördelar. Regelverket för offentliga upphandlingar finns där för att offentlig sektor ska nyttja konkurrensen på marknaden, men kraven kommer leda till minskad konkurrens. Var det verkligen avsikten? Ett bra regelverk hjälper både skattebetalare, det offentliga och leverantörer att utvecklas. Jag oroar mig för att regeringens ambitioner och vilja att ”politisera” lagstiftningen kommer att öka kritiken mot ett regelverk som egentligen behöver mer respekt och snarare än mer affärsmässighet.

Just STD-företagen har i arbetet med nya lagstiftningen haft en speciell fråga som vi bevakat extra noga. Utrymmet i lagstiftningen för konsultmäklarna har varit ett problem och en frågeställning i flera år. Denna fråga har vi uppmärksammat civilministern och många andra på vid många tillfällen. Jag hoppas att Konkurrensverket tar hänsyn till våra synpunkter i höst, när de ska avgöra hur detta fenomen ska tolkas. För att ytterligare stärka STD-företagens arbete med offentlig upphandling har vi nu ett nyinrättat råd för just offentlig upphandling. Första mötet hölls i måndags och listan på frågor att jobba med är lång. Hör av dig till mig om du har inspel till detta arbete eller om du vill medverka i gruppens arbete.

I veckan har även regeringens bostadspolitiska samtal gått i mål. Förvisso utan någon enighet över blockgränserna. Läs gärna Anders Perssons kommentar i blogginlägget Sluta peta i detaljer.

I helgen blir det midsommarfirande med konfirmander på Koviken utanför Stockholm. Jag förväntas nog delta i föräldralaget som möter konfirmandlaget. Jag utgår från att vi – som vanligt – kommer att förlora stort.

Trevlig midsommar!