Svenska teknikkonsultbranschen i Europatoppen

Idag presenterar den europeiska organisationen för teknikkonsulter sin konjunkturbarometer, EFCA-Barometern. Den visar att den svenska marknaden utvecklas särskilt starkt. Europamarknaden fortsätter att stabilisera sig, om än fortfarande på en låg nivå i många länder i södra Europa.

Bilden visar förväntad utveckling av orderingången det närmaste halvåret (maj-okt 2016): grön=ökning, gul=oförändrad, röd=minskning.

Konjunkturbarometern som presenteras av EFCA (European Federation of Engineering Consultancy Associations) visar att återhämtningen i södra Europa fortsätter medan mellersta Europa stabiliserats ordermässigt. Endast Grekland och Turkiet uppvisar negativa förväntningar på orderutvecklingen.

– Att marknaden för tekniska konsulter i södra och mellersta Europa nu stabiliseras är positivt. I Sverige är efterfrågan på teknikkonsulttjänster hög och EFCA-barometern bekräftar att den här utvecklingen väntas fortsätta, säger Magnus Höij, vd Svenska Teknik&Designföretagen.

– Just nu har Sverige goda möjligheter att attrahera arbetskraft och kompetens från andra europeiska länder, där det i dagsläget är ont om uppdrag och ett överskott av kapacitet. En fortsatt positiv utveckling i södra Europa gör dock att vi inte kan räkna med att spanska, italienska eller franska ingenjörer kan bidra till svenska projekt. Detta kräver att vi stärker utbildnings- och kompetensförsörjningssystemen ordentligt i Sverige. Det är en mycket viktig signal till bland annat universitet och högskolorna här hemma, menar Magnus Höij.

Av arton deltagande länder rapporterade åtta en förbättrad orderingång senaste halvåret och lika många tror på en fortsatt ökning under kommande sex månader.

– I Sverige har branschen klarat sig bättre än i många av sina europeiska grannländer. Det beror framförallt på omfattande infrastrukturinvesteringar under åren efter finanskrisen och en byggsektor som fått fart under de senaste två åren, säger David Cramér, marknadsanalytiker på Svenska Teknik&Designföretagen.

EFCA-Barometern tas fram två gånger per år av den europeiska associationen för teknikkonsulter, EFCA i samarbete STD-företagen, FRI i Danmark och ORI i Belgien.

Rapporten presenteras två gånger per år och baseras på enkätundersökningar bland de nationella medlemsassociationerna, som STD-företagen, och visar den övergripande utvecklingen runt om i Europa.

Läs rapporten här (pdf)

För frågor kontakta:

David Cramér, Marknadsanalytiker, Tel: +46 (0)705 82 67 02

Läs pressmeddelandet på MyNewsdesk