Sluta peta i detaljer!

Att lösa bostadskrisen handlar om att skapa långsiktiga spelregler. Det är dags för politiken att sluta peta i detaljer och städa bort de problem man själv bidragit till att skapa.

Sluta peta i detaljer och skapa en fungerande bostadsmarknad
Samtalen kring en samlad långsiktig bostadspolitik har strandat. Och det är väl ingen som är direkt förvånad över det. När agendan för samtalen handlar om att peta i detaljer och genomförandet om politiska ställningskrig så var utfallet väntat. Ett samtal om bostadspolitiken borde ha handlat om villkoren för en fungerande bostadsmarknad. Och som i alla andra frågor så måste samtalet börja i användandet, om tillgång och efterfrågan, och om vilka villkor som styr möjligheten att erbjuda det som efterfrågas. Samtalet borde också handla om hur samhället kan stötta ekonomiskt svaga grupper, utveckla bostadsbidragssystem och främja bosparande.

Rörligheten ökar inte med fortsatta hinder
Ska vi öka rörligheten på bostadsmarknaden så måste vi ta bort de hinder som gör att rörligheten hämmas. Vill vi bejaka rörlighet kan vi inte beskatta eller straffa rörligheten i sig, vi måste lätta på dessa hinder tills rörligheten når den nivå vi önskar. Det här handlar också om förutsättningarna för att hyra ut sin bostad eller ett rum när förutsättningar förändras som t.ex. jobb på annan ort eller ändrade familjeförhållanden.

Dags att rätta till gamla synder
Tittar vi specifikt på marknaden för hyresbostäder så är den i dagsläget helt dysfunktionell. En hyresreglering från mitten av 1900-talet har lagt grunden för de orättvisor vi ser idag, en orättvisa mellan dem som har ett hyreskontrakt och dem som inte har det. Hyreskontrakten kan i sin tur säljas på en svartmarknad för stora pengar, ett hyreskontrakt som på en fungerande marknad inte skulle ha ett motsvarande värde. Hyresregleringen eller det så kallade bruksvärdessystemet bidrar också till att det är mindre attraktivt att bygga hyresrätter, trots en marknad med extremt hög efterfrågan på hyreslägenheter.

Bygg livsmiljöer för framtiden
Minskad detaljstyrning och ökad långsiktighet leder till bättre planering av goda livsmiljöer. Bostadsfrågan handlar inte bara om att snabbt slänga upp byggnader med många lägenheter på lämplig plats. Det handlar framförallt om att långsiktigt utveckla livsmiljöer där människor vill leva, arbeta och bo. Vi måste ta hänsyn till de förändringar som sker i samhället, en hållbar livsstil, den digitala utvecklingen, en cirkulär ekonomi, en ny syn på hur vi bor, arbetar och reser. Detta innebär mindre detaljstyrning, långsiktiga översiktsplaner och att utnyttja och utveckla befintlig infrastruktur. Det handlar även om att komma nära natur och att integrera byggandet i det naturliga ekosystemet.

Sätt individens långsiktiga behov i centrum
Att lösa bostadskrisen handlar om att skapa långsiktiga spelregler, inte bara för de som bygger utan framförallt för de som bor. Det är dags för politiken att sluta peta i detaljer och att städa bort de problem man själv bidragit till att skapa. Detta är vad det bostadspolitiska samtalen borde ha handlat om.