En kompetensbransch med brist på råvara

Ingenjörs- och arkitektföretag bygger i princip hela sitt värdeskapande på sina medarbetare. Att hitta och utveckla sin personal är därför en överlevnadsfråga för hela branschen.

Nästan alla branschorganisationer brukar kunna enas om två gemensamma utmaningar: offentliga upphandlingar och kompetensförsörjning. Men för en konsultorganisation med många högutbildade är tillgången till god kompetens helt avgörande.

Det finns många perspektiv på denna fråga och just nu drar vi igång ett nytt nätverk för att stärka vårt lobbyingarbete kring just kompetensfrågor. Där kommer vi att forma arbetet och de frågor vi ska prioritera. I detta arbete kommer vi anstränga oss för att tydligt samverka med andra organisationer inom Almega, såsom IT&Telekomföretagen. Några aspekter är dock uppenbara.

För det första: Sverige behöver utbilda fler ingenjörer och arkitekter. Inte minst behöver vi säkerställa att fler fullföljer utbildningen. Behovet av den kunskap som dessa yrkesroller besitter ökar bara i betydelse och behövs i allt fler sammanhang.

För det andra: nyutbildade behöver en bättre kunskap om näringslivet när de kommer ut från skolan. Dagens utbildningssystem har inte sällan ett introvert perspektiv, där näringslivets behov och arbetssätt behöver komma in på ett mycket tydligare sätt.

För det tredje: framtidens konsultorganisationer kommer att behöva plocka in annan typ av kunskap och kombinera detta till nya erbjudanden. Redan idag ser vi hur statistiker, beteendevetare, kulturvetare, geografer och många andra, anställs hos våra företag. Den utvecklingen kommer att fortsätta, och företagen kommer att behöva tillgång till kompetens även utanför de traditionella utbildningsinstanserna, exempelvis de tekniska högskolorna.

För det fjärde: vi måste bli bättre på att fånga upp den kompetens som kommer från andra länder. Oavsett om det är människor som flyr krig eller naturkatastrofer, eller människor som söker en bättre arbetsmarknad, är det ett samhälleligt ansvar att stötta denna process.

För det femte: det livslånga lärandet har aldrig varit viktigare än nu. Det vi en gång lärde oss på t.ex. KTH eller Chalmers skapar en bas som hela tiden måste utvecklas. Företagen själva tar ett stort ansvar här, men regelverk, skattesystem etc borde underlätta detta än mer.

För det sjätte: samspelet och samverkan med akademin måste underlättas. Många av medarbetarna i våra företag står nära olika offentliga forskningsmiljöer. Det är bra både för akademin och för företagen att medarbetare lätt kan gå mellan dessa världar. Det samspelet måste utnyttjas bättre.

Det finns givetvis fler perspektiv som rör just hur vi behöver stärka våra medarbetare ytterligare. Inte minst hur kollektivavtalens utformning bidrar till detta, en fråga som givetvis vi på Almega jobbar mycket med tillsammans med våra fackliga motparter.

Vill du bidra till att stärka kompetensförsörjningsarbetet för branschen? Ta i så fall kontakt med David Cramér (david.cramer@std.se) som kommer att samordna detta arbete framöver.

I helgen ska jag se till att hus och hem är förberett på den invasion av studenter, släkt och vänner som uppstår när äldsta dottern lämnar gymnasiet. Kanske hinner jag även byta mina vintergardiner i köket till sommargardinerna…

Trevlig helg!