Svenska Teknik&Design­företagen deltar på möte med regeringen om strategiska samverkansprogram och framgångsrik näringspolitik

Svenska Teknik&Designföretagen är inbjudna att tillsammans med representanter ur regeringen diskutera strategiska samverkansprogram och hur vi kan skapa ett konkurrenskraftigare näringsliv.

På onsdag är det dags för statsminister Stefan Löfven, vice statsminister Isabella Lövin och närings- och innovationsminister Mikael Damberg att presentera regeringens planer för aktörsdrivna strategiska samverkansprogram. Dessa har arbetats fram inom Nationella innovationsrådet.

I inbjudan skriver regeringen ”En framgångsrik näringspolitik som ger goda förutsättningar för ett innovativt och konkurrenskraftigt näringsliv bygger på nära samverkan mellan politik, näringsliv och akademi. Genom att samverka kring lösningar på framtidens samhällsutmaningar finns stora möjligheter att samtidigt stärka konkurrenskraften och skapa nya arbetstillfällen.”

Det är en mycket positiv och god ambition i den formuleringen. Ett väl fungerande näringsliv, fungerande spelregler och en aktiv samverkan är en förutsättning för att klara samhällsutmaningarna. Personligen ser jag fram emot detta möte och den fortsatta dialogen. Det är viktigt att de åtgärder och samverkansprogram som utvecklas tar hänsyn till den strukturomvandling som skett och att vi drar nytta av hela näringslivets kompetens och entreprenörskap. Givetvis kommer jag lyfta den kunskapsintensiva tjänstesektorns och konsultföretagens betydelse i det fortsatta arbetet. Vi måste hitta fram till former där alla kan bidra, ett ömsesidigt erkännande och en situation som är win-win för alla parter.

Det Nationella innovationsrådet har identifierat tre samverkansområden som är centrala för att lösa samhällsutmaningarna. Dessa är digitalisering, life science samt miljö- och klimatteknik. Områden där den kunskapsintensiva tjänstesektorn spelar en avgörande roll. Tillsammans med tillverkande företag har våra medlemsföretag utvecklat ny teknik, nya lösningar, innovationer och kunnat bidra till att implementera dem i samhällssystemet. Detta har handlat om allt från nya tillverkningsmetoder, automatiserade flöden, ny teknik, nya produkter och tjänster. Detta är en förutsättning för många företags överlevnad och konkurrenskraft. Och vi är givetvis stolta i att ha varit delaktiga i en utveckling som gjort svenska företag internationellt konkurrenskraftiga och i att ha skapat många exportframgångar.

Men det slutar inte där. Genom våra företags centrala roll i samhällsutvecklingen har de även bidragit till att möjliggöra nya lösningar och ett nytt tänk i samhällsbyggnadssektorn, bostadsbyggandet och infrastruktur. Detta är en förutsättning för att marknaden ska kunna efterfråga ny teknik, digitaliserade affärsmodeller eller energismarta lösningar. Vilket i sin tur har lett till att tusentals entreprenörer har startat nya företag och skapat arbetstillfällen och välfärd. Nationellt och internationellt.

Vi ser fram emot en fortsatt och stärkt samverkan med akademi, politik och övriga näringslivet för att skapa en framgångsrik näringspolitik. En politik som sätter individen, entreprenören och företagandet i centrum. Det leder till en hållbar utveckling och stärker svensk konkurrenskraft.

På mötet imorgon deltar även landsbygdsminister Sven-Erik Bucht, infrastrukturminister Anna Johansson, miljöminister Karolina Skog, folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström, minister för högre utbildning och forskning Helene Hellmark-Knutsson samt generaldirektör Vinnova Charlotte Brogren.

Ambitionen är god, kunskap om näringslivets utveckling och aktörer finns. Nu gäller det att dra nytta av detta och se till att skapa förändring och tänka nytt. Vi måste våga ta i de svåra frågorna kring hur vi utformar forsknings- och innovationssatsningar, finansiering, regelverk och skattesystem för att dra åt samma håll. Våra företag står redo, nu handlar det om att hitta fram till samverkansformer och en utvecklad näringspolitik som har förmågan att dra nytta av den kraften.