Ett steg till mot förnyelse i innovationssystemet

Igår arrangerade jag tillsammans med Penilla Gunther riksdagsledamot (kd) och talesperson i näringspolitiska frågor det tredje seminariet i riksdagen kring det svenska innovationssystemet.  Vår tanke med seminarieserien är att samla innovationssystemets aktörer och tillsammans lyfta de utmaningar som Sverige står inför.

PGunther 1_mindre

Sverige ligger i topp när det gäller investeringar och aktiviteter för att driva på innovation, men ändå kommer vi inte hela vägen i mål – i att skapa sysselsättning, växande företag och BNP-tillväxt.

Det som slog mig igår är att det finns fantastiska initiativ, ett enormt engagemang, god kunskap, en vilja att samverka och även pengar till investeringar. Ändå får vi inte full utväxling och den förnyelse vi eftersträvar.

Martin Hedman, vd IUC Sverige, berättade igår om hur de jobbar med små och medelstora tillverkande industriföretag och det resultat de uppnår med ibland små och enkla medel, samt hur företagen tar nästa steg i utvecklingen. Utifrån låter det helt fantastiskt, men varför jobbar vi inte på samma sätt med majoriteten av våra SME företag som i huvudsak är tjänsteföretag?

Anna Sander, ansvarig för forskning och innovation på WSP, berättade om de fantastiska möjligheter som uppstår när vi utgår från individens behov och låter byggandet formas utifrån helt nya förutsättningar. Men i en så reglerad bransch som byggbranschen så är det ofta regelverken som sätter hinder eller skapar utmaningen. Det Anna efterfrågar och som också engagerade stora delar av åhörarna var utökade möjligheter att skapa fullskaliga demomiljöer för att tänka nytt i byggandet – frizoner för innovation.

Vi som fick höra Mona Abou-Jeib från möjlighetsinkubatorn Give IT Forward prata om ”motgångsrika” människor och sociala innovationer fick oss nyttiga tankeställare och ny energi. Så även att höra om Vanessa Folkessons erfarenheter från innovationsarbete inom IKEA och att vi idag skapar innovationer för ”världen” inte bara för Sverige. Om mod och om att tillåta misslyckanden – ”bara de som sover gör inga misstag”. Dessutom var Ola Isaksson, professor i produktutveckling från Chalmers, på plats med tankar kring att vår konkurrenskraft byggs av vår förmåga att bygga kunskap och kunskapsmiljöer. Samt om utmaningen i att våga samarbeta med sina konkurrenter.  En nödvändighet för ett litet land som Sverige.

Det finns en enorm drivkraft och kunskap i Sverige som vi måste dra större nytta av. I vår planering av den här seminarieserien på riksdagen så tänkte jag själv att detta var något som i slutändan skulle leverera konkreta förslag på åtgärder. Och så är det även fortsatt. Det jag insåg igår var att processen reda pågår, i mötet mellan politiker, forskningsfrämjare, uppfinnare, innovatör, finansiärer, akademin och myndigheter. Nya nätverk skapas vid varje seminarietillfälle och alla förstår att samverkan och att bryta invanda mönster är vägen till förnyelse i det svenska innovationssystemet.

Att näringslivet har genomgått en strukturomvandling, att SME-företag är viktiga och att tjänsteutvecklingen dominerar företagande är inte längre något vi diskuterar. Det som står på agendan är hur vi i Sverige drar största möjliga nytta av de nya förutsättningar vi har idag!

Tack till alla som är engagerade! Bara detta är en innovation i sig!