Viktigt att lösa ministerfrågan omgående

Igår lämnade bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister Mehmet Kaplan regeringen. Per Bolund och Mikael Damberg delar på hans frågor – jag utgår från att det blir en kort och tillfällig lösning. Kaplans avgång skapar ett tomrum. Hans portfölj har innehållit många väldigt viktiga och angelägna frågor för hela Sverige.

Det går att hävda att det varit mer prat än verkstad under Mehmet Kaplans tid. Om detta går åsikterna givetvis isär. Men från min utgångspunkt är det mycket angeläget att vi dels omgående får en permanent lösning på plats, dels att vi nu mer än någonsin ser till att lösa de samhällsproblem som är förknippade med städernas utveckling och digitaliseringens konsekvenser. Jag hoppas att en ny minister vågar ompröva gamla sanningar och vågar flytta fram positionerna, inte bara med vackra ord utan i konkret handling.

Hur mycket Mehmet Kaplan än försökt så behöver det göras ännu mycket mer.

Personligen har jag uppskattat kopplingen mellan IT-frågorna och bostadsfrågan. Både digitaliseringen och urbaniseringen är extremt viktiga samhällstrender, som också driver på varandra. Att förstå och kunna möta dessa med en klok politik är nödvändigt. Ibland blir dock både IT-frågorna och bostadsfrågorna väldigt förenklade och förminskade i det politiska samtalet. IT-frågor kokas ibland ner till fiberutbyggnad och e-tjänster hos kommunen eller hos Skatteverket. Bostadsbyggandet förenklas ofta så mycket att det till slut bara handlar om byggkranar och betong.

Vi vet att både urbaniseringen och digitaliseringen innebär mycket mer än så. Urbaniseringen skulle tala för att bostadspolitiken bör kopplas närmare infrastrukturen eller kanske till frågor som har med regionindelning att göra. Digitaliseringen skulle behöva vävas in i hela statsapparaten, i skolans arbete, vårdens och givetvis även näringsministerns område.

Hur möter man dessa stora, samhällsomvälvande frågor samtidigt som tusen detaljer också pockar på uppmärksamhet? Det är svårt, men också otroligt viktigt, att vi har ett svar på den frågan.

Jag vill inte bara se en ny minister med ansvar för bostads- och IT-frågorna, även om det är otroligt angeläget. Jag vill se en regering som sätter in dessa frågor i ett sammanhang och i en berättelse. En lösning behövs omgående så att vi inte tappar moment i dessa för Sverige så viktiga frågor.