Upphandlingsdagen en innovation i sig

I fredags gick Almegas upphandlingsdag av stapeln. En både vältajmad och välbesökt konferens (över 300 besökare) där även civilminister Ardalan Shekarabi deltog för att berätta om sina tankar kring upphandling och upphandlingens uppgift.

Foto: Emily Karlsson
Holm Shekarabi Upphandlingsdagen mellanstor

Kanske var bilden i fredags en aning mer nyanserad än tidigare på punkterna kring social hänsyn och att ställa kollektivavtalsliknande krav i upphandlingar. Som ministern benämnde det handlar det nu mer om att undvika social dumping i några få branscher där usla villkor för medarbetarna har använts för att konkurrera ut seriösa aktörer. Man kan dock ställa sig frågan om regelverk ska ändras generellt för att komma åt några få. En positiv syn på detta var dock ministerns syn på att ett gemensamt genomtänkt regelverk kan få bort hemmasnickrade modeller som ”vitajobbmodellen” och att kommuner redan idag ställer krav på kollektivavtal i upphandlingar trots att det bryter mot lagen.

Inköp Gävleborg ett lysande exempel på innovation i upphandling
Ett stort fokus på seminariet var också att lyfta fram goda exempel på hur upphandlare jobbat med innovations- och funktionsupphandlingar. Ett lysande exempel är Inköp Gävleborg där Johan Almesjö tillsammans med sina medarbetare och kommuner jobbat med att förändra hur de ser på upphandling och hur de kan angripa samhällsutmaningar. De har försökt bryta upp traditionella stuprör och enskilda budgetdelar och försökt angripa frågorna utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv. De har haft dialog med leverantörer, brukare och ansvariga inom olika budgetområden för att se var kostnader och vinster hamnar och på så sätt skapat utrymme för bättre upphandlingar med fokus på kvalitet och funktion. Enligt  Almesjö så är det arbete som gör tvärs genom investerings- och driftsbudgetar nödvändigt för att angripa samhällsutmaningarna på riktigt. Och att ställa funktionskrav är en naturlig förutsättning. Johan Almesjö delar också gärna med sig av de upphandlingsunderlag de tagit fram.

Innovationspartnerskap ska gälla alla företag
Glädjande under konferensen var också den stora enighet som fanns kring hur fel det blivit i den föreslagna lagstiftningen kring det nya LOU när det gäller innovationspartnerskap (en ny innovationsfrämjande upphandlingsform). I den skrivning som ligger på regeringens bord idag står det att företag som vill ingå Innovationspartnerskap ska ha en separat forsknings- och utvecklingsavdelning. En sådan skrivning, om den skulle bli verklighet, skulle direkt utesluta majoriteten av alla företag från den typen av upphandlingar. Publik, talare och upphandlare i rummet var enigt överens om att detta är något som har blivit helt fel. Detta är inte syftet med lagen och här krävs rättning. Alla företag ska kunna vara med i innovationspartnerskap, oavsett om de har en separat FoU-avdelning eller ej.

Mats Westin vinnare av Anbudspriset
Ytterligare ett glädjeämne på konferensen var utdelningen av Anbudspriset. Ett pris som delas ut till upphandlare som genom god dialog ställt kvalitativa och uppföljbara krav som därmed lett till höjd kvalitet i upphandlingarna. Priset gick i år till Mats Westin, Stockholm stad, för sitt arbete i att förbättra och förnya upphandling kring tekniska konsulttjänster. Fullständig motivering finns att läsa i vårt pressmeddelande.

Hur tolkas LOU efter den 18 april
Konferensen avslutades med en diskussion om hur LOU ska tolkas när Sverige inte hunnit införa ny lagstiftning i tid. Sverige är inte ensamma om det, och det finns en kritik mot EU med tanke på den otydlighet som finns i direktivet. En kritik som med tydlighet framfördes av Lagrådet i Sverige. Men generellt så kan man nog säga att det är ”business as usual” som gäller. Men vissa frågetecken kan uppkomma. Upphandlingsmyndigheten har lagt ut en guide kring hur regelverk ska tolkas nu när Sverige inte lyckats med att införa ny lagstiftning i tid och att EU-direktivet i vissa fall skulle kunna tolkas som att ha s k. ”direkteffekt” d v s. att direktivets skrivelse har företräde för svensk lag. Läs mer på Upphandlingsmyndighetens hemsida.

För er som inte var på plats finns seminariet (inom kort) att titta på i efterhand på denna länk.