Fredagsblogg: Ett varsel som slår hårt mot företag och bransch

Flera av STD-företagens medlemmar har i veckan fått ett varsel från Unionen och Sveriges Ingenjörer. Om avtalsförhandlingarna inte landar i en överenskommelse innan den 18 april bryter strejk ut. Det är djupt olyckligt för hela branschen.

Det varsel som Unionen och Sveriges Ingenjörer har lagt mot några av STD-företagens medlemmar är stort och mycket omfattande. Tusentals medarbetare berörs. De drabbade företagen berörs mycket allvarligt och varslet slår mycket hårt mot resultat, varumärken och långsiktiga relationer med både kunder och medarbetare.

Dessutom drabbas branschen som helhet. Konsultbranschens företag har överlag ett mycket gott rykte som arbetsgivare och rankas regelbundet mycket högt i olika oberoende undersökningar bland studenter. Den bild som nu målas upp ger sken av att företagen försöker försämra förutsättningarna för sina medarbetare och deras ekonomi på kort och lång sikt. Inget kunde vara mer fel. Ett konsultbolag som inte tar hand om medarbetare väl kommer aldrig att lyckas på marknaden heller.

Stridsfrågan gäller, som de flesta säkert vet, Unionens förslag om flexpension, som också Sveriges Ingenjörer står bakom. Unionen har krävt en kollektiv modell, som alla ska ha, lika för alla. I förra avtalsrörelsen, 2013, var Almega inte beredda att teckna några avtal alls om flexpension, men sedan dess har vi lagt oss vinn om att lyssna på våra fackliga motparter. Almega har under förhandlingarna föreslagit en individuell flexpension där hela utrymmet för löneökningar ska fördelas i lönerevisionen, och där medarbetaren därefter själv får bestämma om hen vill göra en avsättning till en extra pensionspremie eller inte.

”Idag ligger tjänstesektorn och Almega på många områden långt fram i utvecklingen av våra kollektivavtal.”

Almega har erbjudit facken att medarbetarna individuellt ska få välja om de vill få en extra pensionsavsättning eller få motsvarande belopp i löneökning istället och att avtalen i övrigt ska följa det så kallade märket.

Detta har dock avvisats av Unionen och Sveriges Ingenjörer. Däremot har några av de övriga akademikerförbunden som JUSEK, Civilekonomerna och Sveriges Arkitekter valt att inte varsla om strejk.

I det varsel som Unionen lämnat påstås att Almega kräver försämringar i kollektivavtalet. Det stämmer inte. Almega har lämnat över ett förslag om ett nytt avtal på märkets 2,2 procent på ett år utan några förändringar i kollektivavtalet. Det innebär samma förmåner som i tidigare avtal.

Det nu lagda varslet får som sagt mycket stora konsekvenser för de berörda företagen och branschen. En strejk, om den bryter ut, skulle slå än hårdare, för både företagen, deras medarbetare och inte minst de varslade företagens kunder. Av det skälet är fackens agerande extra oroande. Vi har en gemensam utmaning i att säkra kollektivavtalens ställning inom tjänstesektorn, genom att göra dem mer attraktiva för både medarbetare och företag. Ett konfliktvarsel som det vi mottagit ger helt motsatt effekt.

Idag ligger tjänstesektorn och Almega på många områden långt fram i utvecklingen av våra kollektivavtal. När Unionen och Sveriges Ingenjörer nu kräver en tvingande, kollektiv flexpension går den modellen stick i stäv med mycket av det som vi åstadkommit tillsammans. Rätt väg att gå handlar snarare om individuell lönesättning, att ta bort individgarantier för att fullt ut kunna belöna kompetens och prestation och därigenom göra kollektivavtalen mer attraktiva för både medarbetare och företag.

Medlare från Medlingsinstitutet kommer nu att kopplas in för att försöka hitta en lösning och därmed undvika att konflikten träder i kraft.

Jag hoppas att den diskussionen tar stor hänsyn till den värld som våra företag lever i, med global konkurrens, resursbrist och krympande marginaler. Och att de väger in behovet av attraktiva kollektivavtal både för medarbetare och företag.

I helgen hälsar jag på min farmor, 97, hemma på västkusten. Hunnebostrand är faktiskt som bäst på höst och vår, när det är friskt i luften, lite mindre folk i fiskaffären och när klipporna på Ramsvik möter det salta västerhavets kraft. En välbehövlig paus efter en intensiv och lärorik vecka på STD-företagens kansli.

Trevlig helg.