Fredagsblogg: Bostadsmarknaden i Göteborg – och ett regionalt perspektiv

I vintras presenterade vi på STD-företagen en ny bostadspolitisk skrift, som gav några perspektiv på bostadsdebatten ur ett konsultperspektiv.

 

Göteborg

Bland annat pekade vi på bristen på samordning, på en förhärskande försiktighetskultur och ett ensidigt fokus på bostäder, inte på sammanhang och livsmiljöer. Vi vet att de flesta storstäder, i synnerhet kanske universitetsorterna, dras med brister i sin bostadsförsörjning. Men ändå finns det ofta regionala skillnader, som kräver unika lösningar på respektive ort. Marknadssituationen kan se olika ut, kommunens kompetens och ledarskap kan variera stort, geografiska aspekter kan påverka, liksom kulturella och demografiska skillnader mellan olika orter.

Därför är det också viktigt att debatten om bostadsförsörjningen sker inte bara i Stockholm, i riksdagens korridorer och på regeringssammanträdena. Nästa fredag arrangerar vi ett lunchseminarium i Göteborg kring vår rapport om bristerna i bostadspolitiken. Medverkar gör ett antal kända debattörer från både kommun och bransch, bland annat Göteborgs stadsarkitekt Björn Siesjö. Jag hoppas då att vi kan bredda diskussionen även i det regionala perspektivet. Även om jag är säker på att våra slutsatser har bäring även på debatten i Göteborg kan många av lösningarna behöva hittas lokalt.

Detta regionala perspektiv är också grunden till att vi på STD-företagen har ett regionalt arbete. Vi har ett antal aktiva lokalavdelningar; i Göteborg, Luleå, Växjö och i Kalmar. Med tanke på jobbet som våra samhällsbyggare gör, det handlar om att vara nära både beställaren och ofta den fysiska platsen kommer våra företag också att finnas runt om i landet. Även om digitalisering och globalisering gör det lättare att fördela jobb till andra marknader, att centralisera gemensamma funktioner och att bygga specialistcenter på vissa orter så kommer vår bransch alltid att finnas runt om i landet.

Jag hoppas att vi kan göra mer av det regionala arbetet framöver. Har du några tankar på vad och hur det kan se, så hör gärna av dig.

Missa inte heller den spännande agendan på årets Konsultdag. Den 17 maj möts branschen, både för årsmöte och för att blicka framåt. Det får du inte missa!

I helgen ska jag packa upp skidor och pjäxor efter turen till Schweiz. Och även förbereda lite inför det kommande styrelsemötet i veckan.

Trevlig helg!