Nytt kommunikationsråd ska stärka branschens profilering

Svenska Teknik&Designföretagen startade i veckan ett råd för att med gemensam kraft lyfta den betydande roll som våra branscher har i byggandet av det innovativa och hållbara samhället.

I början av veckan samlade vi för första gången en grupp kommunikations- och PR-chefer från våra medlemsföretag. Syftet med det här nyinrättade rådet är att samla kraften från arkitekt, teknik- och industrikonsultbranschen i gemensamma utmaningar.

Jag är övertygad om att det finns en mängd gemensamma ståndpunkter och förhållningssätt som vi tillsammans kan hitta och dra nytta av. Branschens samhällsnytta behöver lyftas fram och synliggöras på ett tydligare sätt. En av rådets huvuduppgifter blir att uppmärksamma den betydande roll som våra branscher har i byggandet av det innovativa och hållbara samhället.

Rådet kommer att träffas regelbundet och nästa möte kommer att hållas innan sommaren. Jobbar du med kommunikation inom branschen och tycker detta låter intressant? Tveka inte att höra av dig till mig.

Läs mer om Svenska Teknik&Designföretagens råd och arbetsgrupper.