Fredagsblogg: Digitaliseringen kräver mer av industrin

I måndags hade jag möjlighet att delta i regeringens expertseminarium inför de pågående industrisamtalen. Temat för dagen var digitaliseringen och dess konsekvenser för industrin.

digitalisering industrin mindre

Regeringens företrädare var noga med att understryka att begreppet ”industri” inte bara ska tolkas som den tillverkande industrin. Tjänsterna kopplat till produkterna är minst lika viktiga, betonades. Det är ett viktigt påpekande, och jag hoppas givetvis att det också kommer att märkas i regeringens politik framöver. Digitaliseringen ställer annars flera stora och centrala frågor till näringslivet.

För det första handlar det om att utveckla och effektivisera våra befintliga fabriker och processer. För det andra handlar digitaliseringen om att skapa nya affärsmodeller, som ibland kanske helt utmanar de befintliga affärsmodellerna. För det tredje handlar digitaliseringen om att stötta och stimulera dagens IT-bransch. Alla dessa tre perspektiv behöver hanteras, antingen av näringslivet eller av politiken.

För oss som konsultsektor är dessa frågor mycket viktiga. Många av våra företag bidrar på flera olika sätt till både att utveckla industrin, att skapa nya affärsmodeller och är inte sällan själva ett IT-bolag i flera viktiga avseenden. Men även konsulter inom arkitektur och infrastruktur berörs och kan bidra i ett samhälle som blir allt mer digitaliserat. Beröringspunkterna är många och blir bara fler.

Diskussionen på Näringsdepartementet präglades av en öppenhet och av många kloka insikter. Slutsatserna var kanske inte lika givna. Jag tror att det delvis beror på att området digitalisering både är stort och brett. Men det är ingen tvekan om att regeringen är väldigt nyfiken på att förstå mer och inte stå i vägen för en ytterligare modernisering av näringslivet. Det bådar gott.

Själv tror jag att det finns många saker som regeringen kan göra. Att fortsätta att utveckla bra digitala tjänster (och utveckla statsapparaten), att se över skatteregler så att det gynnar utbildning och utveckling, att reformera forsknings- och innovationssystemen för att bättre passa tjänsteföretagen är några exempel. Infrastruktur i form av bredband och fungerande standardiseringsorgan är andra.

Men lika viktigt är nog att inte lägga sig i för mycket. Näringslivet klarar sig ofta ganska bra om bara politiken håller sig borta. Jag är säker på att digitaliseringen – och industrin – kommer att klara sig utmärkt, även utan ett stort antal initiativ från regeringen.

I helgen åker jag skidor i Alperna med några gamla vänner från studietiden. Jag passar på att ladda för etiska rådets årsmöte på tisdag: en viktig fråga för hela samhällsbyggnadssektorn.

Trevlig helg.

PS. Den 15 mars träffas vår nya arbetsgrupp för kommunikation för första gången. Vill du vara med? Anmäl dig till viktoria.leigard@std.se.