Fredagsblogg: Avtalsrörelse med fokus på mänsklig och affärsmässig tillväxt

Styrkan i våra kollektivavtal bygger på att de står i samklang med de förutsättningar som företag och medarbetare möter i vardagen. Det kräver flexibilitet och stort utrymme för individuella lösningar.

handslag mindre

2016 är ett viktigt år på arbetsmarknaden, även för oss inom konsultsektorn. Kollektivavtalen ska omförhandlas och det är ett bra tillfälle att också säkerställa att dessa stämmer väl med vad både medarbetare och företag behöver för att fortsätta att växa.

Svenska Teknik&Designföretagen har tecknat kollektivavtal med Sveriges Arkitekter, Sveriges Ingenjörer och med Unionen. Just nu fylls korridorerna här på Almega med förhandlare från dessa parter för diskussioner om förändringar i dessa kontrakt. Det är ett viktigt arbete, som i praktiken sköts av Almegas förhandlare och experter på kollektivavtalsfrågorna. Mitt eget bidrag i det praktiska förhandlandet är ytterst begränsat.

Det hindrar inte att jag är ytterst angelägen om att dialogen med våra motparter blir så bra som möjligt, för att både säkerställa att branschen fortsätter att utvecklas och att våra medarbetare får bästa möjlighet att växa professionellt.

I mitt huvud finns det ingen motsättning i detta. Min utgångspunkt är att våra medarbetare står mycket starka på arbetsmarknaden: våra företag har extremt kunniga medarbetare med unik kompetens. I vår konsultvärld är det ju extra tydligt att medarbetarna själva utgör själva fundamentet för verksamheten. Det finns inga maskiner, inga fabriker att falla tillbaka på. Medarbetarna och deras kunskap är själva grunden för hela vår sektor. Det skiljer oss från företagen i den traditionella industrin och påverkar också hur vi ser på medarbetarna.

Jag har under mitt första år på STD-företagen träffat åtskilliga företrädare för både arkitekternas och ingenjörernas fackliga företrädare. Glädjande nog finns en stor samsyn kring stora delar av företagens fortsatta utveckling och till konsultsektorns betydelse i det moderna näringslivet hos de jag mött.

Men ändå finns det en hel del perspektiv som för min del än mer borde genomsyra de nu pågående samtalen om kollektivavtalens utformning.

Ett sådant perspektiv handlar om den globala konkurrensen, där våra företag lever på en hårt konkurrensutsatt marknad. För att klara sig väl på den marknaden måste vi kunna kombinera och balansera trygghet med ett rimligt affärsmässigt risktagande. Vi måste kunna kombinera en rimlig förutsägbarhet med rörlighet och förändringskraft.

Jag är också övertygad om att våra medarbetare i många fall söker en ökad flexibilitet i sina arbeten. Många duktiga ingenjörer och arkitekter vill kunna dra nytta av teknikens möjligheter att jobba hemma eller att byta arbetstid från dagtid till kväll eller helg. För individen kan det på så sätt bli lättare att få ihop livspusslet. För företaget kan det innebära ökad tillgänglighet och nöjdare medarbetare. Modern teknik har på avgörande sätt suddat ut synen på den fysiska arbetsplatsen och på de normala arbetstiderna.

Denna flexibilitet bygger också på att lösningarna hittas på varje företag, mellan chef och medarbetare. Det är extremt svår – kanske omöjligt – att på ett kontor i Stockholms innerstad förstå hur en duktig konstruktör eller inredningsarkitekt bäst vill lägga upp sitt arbete och sin arbetssituation. Denna dialog bör ske så nära medarbetaren som möjligt.

En tredje komponent rör teknikutvecklingen, som inte bara är ett verktyg för oss. Det är även något som påverkar våra företags leverans och uppdrag. Vi kan inte utgå från att dagens arbetsgrupper, dagens kompetenser och dagens erbjudanden står sig nästa år. Även här behöver vi som företag bli än bättre på att snabbt ställa om baserat på kundens krav och teknikens utveckling.

De spelregler vi har på den svenska arbetsmarknaden och i synnerhet ”den svenska modellen”, med stabila ramar som både företag och arbetstagare förhåller sig till är en ordning vi bör vara måna om. Men det kräver också att kollektivavtalen inte skapar onödiga hinder för företagens tillväxt och utveckling. Inte minst är flexibilitet och individuella lösningar två ledord som jag är säker på att både företag och våra medarbetare vill se mer av.

Både för att det på många sätt kan hindra individens tillväxt. Men också för att risken annars är stor att fler företag väljer andra lösningar än kollektivavtalen för sin relation mellan företag och individ.

Ska vi lyckas behålla styrkan i kollektivavtalen måste vi varje dag i veckan kunna stå upp för att de underlättar för företagen att utvecklas. Och därmed stärker individens möjligheter.

I kväll ska jag och några vänner gå på improvisationsteater med temat Melodifestivalen. Det hoppas jag blir en bra början på helgen och på sportlovet som drar igång här i Stockholm.

#avtal16