Fredagsblogg: Kollektiv­trafikens och Trafikverkets utmaningar

I veckan har jag varit i Oslo för att planera kommande aktiviteter för och med arkitektföretagen i Norden. Det lär vi få anledning att återkomma till. Men på väg till Oslo hamnade jag mitt i det ”signalfel” som drabbade samtliga tåg norrut från Stockholms Central. Arlanda Express stod still när jag var på väg till Arlanda. Konsekvenserna för tågtrafiken – och trafikanterna – var givetvis omfattande, även för resande på andra håll i landet.

Trafikverket och vårt järnvägsnät har fått kritik under ganska lång tid. Kritiken har rört både underhåll, organisation, politiskt ledarskap och en hel del annat. Delar av detta går att avfärda och förklara, såklart, men tyvärr inte allt. Konsekvenserna visar att systemet är sårbart och även små brister riskerar att få stora följder.

train people_mindre

Detta bekymrar mig på två plan. För det första är det ett bekymmer att vi inte hittat ett sätt att arbeta, investera och underhålla som vidmakthåller kvalitet och långsiktighet. För många konsultföretag är Trafikverket en mycket viktig kund. Och för ännu fler påverkar Trafikverkets investeringar och underhåll även dem i vardagen. Om något kan utvecklas och ändras i detta arbete för att än mer stärka kapacitet och minska sårbarheten behöver det prövas.

Den andra saken som bekymrar mig efter det nya krånglet är själva tilltron till tåget som transportsystem. Vi vet att tåget är bra för både miljö och samhälle. Vi borde få fler att åka kollektivt, med både tåg, buss, tunnelbana och spårvagn. Men ju fler utmaningar som tåget ställs inför och ju sämre upplevd kvalitet i leveransen som tåget ger till trafikanterna, desto större risk är det att sämre lösningar som en ökad biltrafik blir resultatet. Vi får inte heller glömma att tågets primära uppgifter är att ingå i en effektiv transportinfrastruktur för varor. Men det är när vi människor upplever störningarna som rubrikerna kommer.

Jag är personligen övertygad om att vårt samhälle behöver fortsätta att utveckla de kollektiva transportsystemen och vår gemensamma transportinfrastruktur. Kanske ska vi inte försöka ta bort bilen med hinder. Kanske är det bättre att försöka få fler att aktivt välja rätt alternativ, just för att de upplevs som bättre.

Den övergången blir dock inte lättare av att tåget regelbundet råkar ut för stora haverier. Ju fler exempel, där tåget får dålig publicitet, desto svårare blir det att få fler att ställa bilen hemma. Det är angeläget för hela samhället att detta blir en högt prioriterad fråga, både hos Trafikverket, hos landets politiker och kanske även i näringslivet.

Jag kom fram till Arlanda i tid, med hjälp av en skicklig taxichaufför. Flyget tog mig fram och tillbaka till Oslo. Flygbussen tog mig åter till Stockholm, där jag sedan åkte vidare med en som alltid imponerande effektiv tunnelbana.

Helgen kommer att fyllas av trevliga middagar, men inte minst afternoon tea på Häringe Slott söder om Stockholm. Dit tar jag mig för övrigt med bil.

Trevlig helg.