EFCA Barometer: Återhämtning på gång runt om i Europa

Den europeiska associationen för teknikkonsulter, EFCA, genomför konjunkturundersökningar bland medlemsorganisationerna två gånger per år. Nu har den senaste rapporten släppts.

STD-företagen medverkar i undersökningsprocessen och framtagningen av rapporten. Initiativet till rapporten har tagits av EFCA för att förbättra kunskapen om marknaden och konjunkturen för teknikkonsulter i Europa.

Rapporten för hösten 2015 har nu släppts. Den visar på att en återhämtning är på gång runt om i Europa. Av sjutton deltagande länder registrerade hälften en förbättrad orderingång under hösten och lika många trodde på en fortsatt ökning. För övriga länder var det oförändrat läge, förutom för Grekland som fortfarande har det tufft. Som en följd av detta väntas lönsamheten ha förbättrats under 2015, en utveckling som väntas fortsätta även under 2016.

Läs hela rapporten (pdf)