Forskningsinstitut och konsultsektor i samverkan för stärkt konkurrenskraft

Igår deltog jag på ett seminarium om forskningsinstitutens roll och utveckling för att möta näringslivets utmaningar. Seminariet arrangerades av socialdemokraterna i riksdagen och inleddes mycket insiktsfullt av forskningsminister Helene Hellemark Knutsson. Ministern betonade vikten av förnyelse och satsning på att stärka vår förmåga att få större utväxling på våra investeringar i forskning och att nyvunnen kunskap måste leda till större nyttiggörande och affärer i näringslivet och samhället.

Vi har en stark institutsektor i Sverige, som till viss del behöver breddas och utvecklas inom nya områden. En klar brist är områden som tjänsteutveckling och även tvärvetenskapliga perspektiv. Olof Sandén, vd på RISE (Research Institutes of Sweden), betonade också vikten av förmågan till förnyelse. Förmågan att utveckla nya forskningsområden, men samtidigt också mod och förmågan att avveckla det som är passé.

Jag kan inte annat än att hålla med, det saknas ett system och en struktur som fångar upp nya områden, och det är en uppenbar risk att instituten fastnar i tidigare stuprörsstrukturer. Det förnyelsearbete som nu pågår inom RISE hoppas jag ska kunna ta fasta på detta.

Ytterligare en utmaning, som även ministern betonade, är förmågan att nå ut till små och medelstora företag, att stärka samverkan med näringslivet generellt. Och denna utmaning är central i hela forskningsstrukturen. I Svenska Teknik&Designföretagens inspel till den kommande forskningspropositionen så belyser vi just detta, det som vi kallar SME-utmaningen.  Detta blir en prioriterad fråga även för forskningsinstitutet. Och det finns lösningar.

KunskapsnationenSv mindre 2

Forskningsinstituten sysselsätter idag 2 500 forskare, ingenjörer och tekniker. Detta ska jämföras med konsultsektorn som idag sysselsätter drygt 50 000 forskare och ingenjörer. Och detta var mitt inspel och medskick till både institutet och till politiken. Med en renodling och förstärkning av institutens roll med stärkta incitament för samverkan med konsultsektorn skapar vi en enorm potential för kunskapsutveckling, kunskapsspridning och nyttiggörande. På detta sätt skapas en enorm potential och möjlighet att hitta lösningar för SME-utmaningen. Samtidigt som vi löser upp konkurrenssituationen mellan konsultföretagen och instituten.

Kring detta och en hel del andra utmaningar där konsultsektorn kan stärka både institutens och forskningssystemets leveransförmåga hoppas vi kunna hålla en fortsatt god dialog med alla inblandade parter, och direkt med ministern i synnerhet inför det kommande arbetet med propositionen. Det finns en stor potential som behöver utvecklas, detta ska vi göra tillsammans. Bakom oss finns en stor och expansiv konsultbransch med enorm kunskap och leveransförmåga när det gäller att sprida kunskap, skapa förnyelse och bidra till en positiv samhällsutveckling.

Tillsammans kan vi sätta agendan som stärker svensk konkurrenskraft!