Fredagsblogg: Branschöversikt och Svenskt Näringsliv

I veckan lanserade vi på STD-företagen vår årliga Branschöversikt, med en gedigen analys av branschens utveckling. Som vanligt var intresset stort, både för själva rapporten och för seminariet vi arrangerade samtidigt. En viktig signal i branschen är att lönsamheten svagt är på väg uppåt, även om det är från ansträngda nivåer.

Annars får vi åter svart på vitt det vi vetat ett tag: kompetensbristen är ett av branschens största problem och debiteringsgraden är på väg att slå i taket. Dessutom fortsätter konsolideringen av branschens företag.

Under panelsamtalet med Monica von Schmalensee från White, Per Göransson från Projektengagemang och Anders Persson från STD-företagen, belystes fler utmaningar. En viktig fråga för kommande år handlar om branschens affärsmodeller, där fler vägar kan behöva prövas. Även forskning och innovation är frågor som kommer att ha stor betydelse för konsulterna under kommande år, för att stärka konsultsektorns roll. Monica lyfte exportmöjligheterna och vikten av att bevaka frågan under året som kommer. Vill du läsa mer om vår branschrapport eller beställa ett eget exemplar, så gå in på vår sajt: www.std.se.

BRÖV seminarium

I veckan har jag även varit på introduktionskurs på Svenskt Näringsliv. Det var väl på tiden, skulle någon säga. Men tidigare tillfällen har brunnit inne, dessvärre. Det hindrar inte att man även efter något drygt år på jobbet har mycket att lära. Svenskt Näringsliv erbjuder en lång rad viktiga funktioner, bland annat olika försäkringslösningar, politikpåverkan, exportsamverkan och en hel del annat som vi som bransch kan dra nytta av. Men jag slås kanske än mer av att vi konsulter och samhällsbyggare borde höras ännu mer i Svenskt Näringslivs korridorer. De kunskapsintensiva tjänsteföretagen, med en ökande grad av innovation, internationalisering och allt hårdare konkurrens, kan bidra med många viktiga perspektiv till branscher där det förändringstrycket är mindre. Jag är övertygad om att arkitekter och ingenjörer behöver bli än mer synliga i det arbete som Svenskt Näringsliv gör. Inte minst gäller det synen på arbetsmarknaden och våra kollektivavtal, där vi i vår bransch har kommit långt i analysen av vad som formar en bra arbetsplats och dialogen mellan chef och medarbetare. I det avseendet tror jag att fler borde lära sig av oss. Men efter veckans övning är jag stärkt i övertygelsen att vi inom näringslivet kan göra mycket tillsammans. Grunden är god, nu handlar det om att synas mer och att våra röster hörs än tydligare.

Nästa vecka blir det att städa undan på skrivbordet och summera året. Misströsta inte: min avsikt är att blogga även nästa vecka, även om det nog inte blir på fredag. I väntan på det ska jag i helgen ta in julgranen från Småland. Just i år är granen ståtligare än någonsin.

Trevlig helg!