Fredagsblogg: Framtidens industri och forskningens utmaningar

Fredagen började riktigt bra, med ett seminarium hos oss på STD-företagen, där Olof Persson gav sin syn på rollen som rådgivare till regeringen i industrifrågor. Olof Persson har ju ett förflutet som vd för Volvo AB och besitter givetvis en enorm kunskap om hur det moderna näringslivet fungerar. Han gav oss en inblick i både uppdraget som rådgivare och i hur han ser på näringslivet i stort.

OP4
Från vänster: Olof Persson, Markus Granlund och Lena Heldén.

Ett tydligt medskick från hela seminariet var att vi behöver ta tillbaka begreppet ”industri” och ladda det med en mer positiv betydelse. Inte minst behöver vi ha politiker som talar gott om industrins roll och betydelse. Det gynnsamma näringslivsklimatet berördes självklart också, där inte minst Markus Granlund, vd på Semcon och ordförande i STD-företagens styrelse, betonade flera områden där företagen idag inte känner riktigt det stöd som de borde ha från politiken. I början av nästa vecka lägger vi upp ett referat från frukosten på vår sajt, www.std.se.

Vår näringspolitiske chef Anders Persson använde också fredagens seminarium för att ge belysning åt några av de utmaningar som vi på STD-företagen har identifierat, kopplat till vårt inspel till regeringens forskningsproposition. Han har summerat utmaningarna i tre punkter: SME-utmaningen, tjänsteutmaningen och nyttoutmaningen.

SME, segmentet med de små- och medelstora företagen, är svåra att fånga upp och ibland även att nå för regeringens politik. Samtidigt blir de bara viktigare och viktigare i samhället och för synen på innovation och nyskapande. Det är den första utmaningen.

Tjänsteutmaningen handlar om att sätta mer fokus på tjänstesektorn och inte bara på den traditionella tillverkande industrin. Nyttoutmaningen handlar om att säkerställa att vi bättre förstår hur innovation och forskning kan omsättas i konkret nytta i samhället.

Jag är säker på att vi får anledning att återkomma till alla dessa utmaningar på olika sätt, eftersom vår bransch ställs inför samtliga tre utmaningar på flera olika sätt i vår verksamhet. Läs hela inspelet här – Kunskapsnationen Sverige.

I väntan på det ska jag i helgen gå på loppmarknad i kyrkan i Abrahamsberg. Vem vet: kanske hittar jag någon spännande sönderläst deckare från 80-talet?

Trevlig helg!