Bra skatteinitiativ av Folkpartiet

Svenska Teknik&Designföretagen stämmer in i flera av de förslag på ett reformerat skattesystem som idag lanseras av Folkpartiet på DN Debatt. STD-företagen driver bland annat frågorna om en översyn av skattesystemet och att skatten på arbete behöver sänkas.

Folkpartiet lanserar idag ett förslag på skattereform på DN Debatt. Det övergripande budskapet är att partiet vill sänka skatten på arbete genom att ta bort värnskatten, höja brytpunkten för statlig inkomstskatt och sänka den högsta marginalskatten. I artikeln framgår också att Folkpartiet vill sänka bolagsskatten. För att finansiera skattesänkningarna vill Folkpartiet bland annat höja momsen och miljöskatterna.

STD-företagens medlemsföretag är en jobbmotor i den svenska ekonomin och dessa missgynnas i nuvarande skattesystem. De är medarbetartäta med hög utbildningsnivå. Höga marginalskatter försvårar möjligheten att rekrytera och belöna medarbetare, både från Sverige och experter från andra länder. Det är en fråga som bromsar den svenska konkurrenskraften. Att hålla en hög nivå på kompetens och kunskap är helt avgörande för utvecklingen både för det svenska näringslivet och för Sverige som land.

I artikeln skriver bland annat Jan Björklund och Erik Ullenhag, som undertecknat artikeln, att ”utbildning, ansträngning och risktagande lönar sig inte tillräckligt bra i Sverige”. Vidare skriver man att Sverige inte kan ha skattenivåer som skrämmer bort ingenjörer, forskare och entreprenörer. I vår kommentar till regeringens budgetproposition uttryckte vi bland annat att utbildning och kompetens måste löna sig mer, inte mindre.

Vi ser i vår marknadsrapport Investeringssignalen att det finns ett stort rekryteringsbehov hos medlemsföretagen. Konsultföretagen lever på sina medarbetares kompetens och förmågan att utveckla nya lösningar. I det läget är det viktigt att det är attraktivt att utbilda och utveckla sig. Det är uppenbart att det finns ett behov av fler välutbildade ingenjörer i Sverige. Detta leder i sin tur till att fler jobb skapas inom andra områden och därmed en ökad sysselsättning.

Skatten på arbete i Sverige behöver sänkas. En översyn av skattesystemet, med de ingångsvärden som Folkpartiet lyfter fram, ligger väl i linje med de tankar som STD-företagen har kring förändringar på skatteområdet och är en bra början.